Συνολικές προβολές σελίδας

Γυμνάσιο Αγίων Αναργύρων: Μην απορρίπτεις τα Απορρίμματα!!!

Υπεύθυνοι Καθηγητές: Παπακωνσταντίνου Ιωάννα
Βέη Αντιγόνη
Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ

Αντωνόπουλος Χρήστος
Αντωνόπουλος Παναγιώτης
Αγγίδας Δημήτρης
Ίντριζι Λίνα
Βερνιώτης Ξενοφών
Τζεμολλάρι Άντζελα
Νιάρος Γιάννης
Τζεμολλάρι Μάριος
Πέρπερα Ευαγγελία
Μίρτσα Κοάνκα
Μοσχοβίτης Μίλτος
Βερνιώτης Βασίλης
Νταφούλης Βασίλης
Καπούλας Παναγιώτης
Μπαντούλης Οδυσσέας
Σταυροθεωδόρου Ελένη
Παλαμίδα Βασιλική

Λίγες σκέψεις για το πρόγραμμα

Όταν αποφασίσαμε να αναλάβουμε πρόγραμμα περιβαλλοντικό και έπρεπε
να αποφασίσουμε για το θέμα μας, αυθόρμητα σκεφτήκαμε κάτι σχετικό με τα σκουπίδια ή ακόμα καλύτερα με τη “διαχείριση των απορριμμάτων”, θεωρώντας ότι είναι ένα από το πλέον σύγχρονο περιβαλλοντικό πρόβλημα, που αγγίζει όλους μας και είναι αποτέλεσμα του σύγχρονου “πολιτισμένου” τρόπου ζωής: η υπέρμετρη κατανάλωση αγαθών, η αλόγιστη διαχείριση των απορριμμάτων, η σπατάλη φυσικών πόρων.
Η φύση έχει αναπτύξει μεθόδους αυτοπροστασίας, ο άνθρωπος όμως με τη συμπεριφορά του διαταράσσει αυτή την ισορροπία. Πληροφορούμαστε για τις καταστροφές που προκαλούνται στο περιβάλλον από τον άνθρωπο- ανεξέλεγκτες χωματερές, χαρτιά, πλαστικές σακούλες πεταμένες στη φύση, τοξικά απόβλητα από βιομηχανίες, πυρηνικά απόβλητα, πετρελαιοκηλίδες κ.τ.λ.
Έτσι ο πλανήτης Γη κινδυνεύει περισσότερο, από τον άνθρωπο καθώς δεν τον “σέβεται ” ή καθώς πιστεύει ότι οι πηγές ενέργειάς της θα είναι αέναες
Όμως παρ΄ όλα αυτά υπάρχουν και αισιόδοξα μηνύματα , ότι μπορούμε να παραδώσουμε στα παιδιά μας έναν πλανήτη αλώβητο, “καθαρό”, καθώς περιβαλλοντικές οργανώσεις προσπαθούν να ευαισθητοποιήσουν τους πολίτες προς αυτή την κατεύθυνση, όλο και περισσότεροι δήμοι εφαρμόζουν προγράμματα ανακύκλωσης, προσδοκώντας στην ανταπόκριση των πολιτών.
Επειδή πιστεύουμε ότι η ευαισθητοποίηση των πολιτών ξεκινά από τις πολύ μικρές ηλικίες, αποφασίσαμε να διαπραγματευτούμε ένα πρόγραμμα σχετικό με τα απορρίμματα ευελπιστώντας ότι θα βάλουμε και εμείς ένα μικρό λιθαράκι για έναν πλανήτη καθαρό

Η Ομάδα μας στη Μακρινίτσα

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΣ

• Να μάθουμε την έννοια του όρου “απορρίμματα”.
• Να ερευνήσουμε και να δούμε την ευθύνη που έχει ο καθένας μας τόσο στην παραγωγή σκουπιδιών όσο και στον τρόπο με τον οποίο τα αφήνουμε- π.χ. έξω από τους κάδους, συμβολή στην μείωσή τους, συμμετοχή σε πρόγραμμα ανακύκλωσης.
• Να μάθουμε τρόπους διαχείρισης των απορριμμάτων καθώς και τα πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα που έχει ο καθένας τους .
• Να συμβάλλουμε στην ευαισθητοποίηση περισσότερων πολιτών (ξεκινώντας από τους οικείους μας), τόσο στην μείωση των παραγόμενων σκουπιδιών, όσο και σε μια ποιο ορθολογική διαχείρισή τους.

ΠΩΣ ΔΟΥΛΕΨΑΜΕ

Δουλέψαμε κατά ομάδες των 3-4 ομάδων. Στην κάθε ομάδα ανατέθηκε η επεξεργασία ενός θέματος σχετικά με την ανακύκλωση, όπως:
▪ Περιβάλλον και απορρίμματα
▪ Διάθεση, διαχείριση απορριμμάτων
▪ Τρόπος ζωής και απορρίμματα
▪ Ανακύκλωση υλικών

Τα απορρίμματα διακρίνονται:

• σε στερεά απόβλητα
• σε υγρά απόβλητα (ή λύματα).

Η λ ύ σ η

Για τη μείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος και για την οικονομική αξιοποίηση των απορριμμάτων, εφαρμόζεται η α ν α κ ύ κ λ ω σ η.

Τα ανακυκλώσιμα υλικά, αποκαλούμενα επίσης "recyclables" ή "recyclates", μπορούν να προέλθουν από πολλές πηγές, συμπεριλαμβανομένων των σπιτιών, των δημόσιων υπηρεσιών και των βιομηχανιών.

Σημασία της ανακύκλωσης

• Μειώνονται τα απορρίμματα και τα προβλήματα διαχείρισής τους
• Εξοικονομούνται ενέργεια και φυσικοί πόροι, που λαμβάνονται συνεχώς από τη φύση.
• Μειώνεται η ρύπανση της ατμόσφαιρας, του εδάφους και των υπόγειων υδάτων (ελαφρύνεται, έτσι, η επιβάρυνση του περιβάλλοντος).
• Εξοικονομείται η ενέργεια που απαιτείται για την κατασκευή όλων των προαναφερθέντων αντικειμένων.
• Επιτυγχάνεται μακροπρόθεσμη πτώση (ή μη αύξηση) των τιμών των προϊόντων, καθώς δεν απαιτείται εκ νέου παραγωγή πρώτης ύλης.
• Σώζεται η υγεία όλων των κατοίκων του πλανήτη και διασφαλίζεται το καλύτερο μέλλον των παιδιών.
• Δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας σε τομείς θετικών ενεργειών για την διάσωση του πλανήτη.
• Δημιουργείται ευχάριστη αίσθηση και ικανοποίηση για την συμμετοχή στην βελτίωση του περιβάλλοντος και των συνθηκών ζωή.
Γινόμαστε καλύτεροι άνθρωποι
τι ανακυκλώνουμε!!!
• το γυαλί,
• το χαρτί,
• το αλουμίνιο και άλλα μέταλλα όπως ο χαλκός και ο σίδηρος,
• την άσφαλτο,
• τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα,
• τα πλαστικά,
• οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές είναι ανακυκλώσιμες όχι μόνον γιατί επιβαρύνουν το περιβάλλον αλλά και γιατί βλάπτουν την υγεία μας.
• Τα βιοδιασπάσιμα απόβλητα (τα υπολείμματα τροφίμων ή τα απόβλητα κήπων και καλλιεργειών, με τη βοήθεια μικροοργανισμών μέσω της λιπασματοποίησης (κομποστοποίησης) ή της αναερόβιας χώνευσης.
• Μεγάλες οικιακές συσκευές (ψυγεία, πλυντήρια κλπ.),
• Μικροσυσκευές που διευκολύνουν τη ζωή (κλιματιστικά, φωτιστικά είδη, συσκευές τηλεπικοινωνίας κλπ.) ,
• Προϊόντα εικόνας και ήχου ,
• Εξοπλισμός πληροφορικής ,
• Ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά εργαλεία και παιχνίδια,
• Ιατροτεχνολογικά προϊόντα,
• Όργανα παρακολούθησης και ελέγχου,
• Συσκευές αυτόματης διανομής,
• Ηλεκτρονικοί υπολογιστές ,
• Καταλύτες εξάτμισης οχημάτων,

Η Ομάδα στο Δημαρχείο της Λάρισας

Μια ιστορική διαδρομή (παγκοσμίως)
Σήμερα (2006) η Ελλάδα κατέχει την τελευταία θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως προς την ανακύκλωση. Ένας λόγος είναι ότι δεν υπάρχουν για τους πολίτες και τις εταιρίες κίνητρα να συμμετέχουν σε προγράμματα ανακύκλωσης.
Η ιστορία της ανακύκλωσης άρχισε την εποχή του Xαλκού.Την τότε εποχή έλιωναν τα μεταλλικά αντικείμενα τούς έτσι ώστε αυτά να μπορούν να παράγουν νέα προϊόντα.
Η κατάσταση άλλαξε με την αλματώδη πρόοδο της βιομηχανίας που έκανε την ανακύκλωση πιο δύσκολη. Το 1970 σε συνέδριο για την ανακύκλωση αποφάσισαν με λογότυπο να σηματοδοτούνται τα ανακυκλώσιμα προϊόντα. Το 2007 για την παραγωγή,για την αποθήκευση,για την ανακύκλωση και για την μεταχείριση των σκουπιδιών πάρθηκε 1 κανόνας για την διευκόλυνση της ανακύκλωσης.
Στις Η.Π.Α η βιομηχανία της ανακύκλωσης αντιπροσωπεύει 236 δισεκατομμύρια δολάρια, 1,1 εκατομμύρια μισθωτούς και 5600 επιχειρήσεις. Ο Μπαράκ Ομπάμα καθιέρωσε την 'Μέρα της Ανακύκλωσης' στις 25 Νοεμβρίου(από το 2009).Τον Απρίλιο του 2009 η Τράπεζα της Ανακύκλωσης ανταμείφθηκε από το 'Champion of the Earth by the United Nations Environment Program'. Εξυπηρετεί πάνω από 1 εκατομμύρια ανθρώπους μέσα σε 20 κράτη των Η.Π.Α και είναι καθιερωμένο και στη Μεγάλη Βρετανία.

Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Οι ειδικοί μπλέ κάδοι συγκεντρώνουν το υλικό.
Είναι όμως εκλεκτικοί και... δε συμπαθούν τα σκουπίδια !
Γι' αυτό τους "τροφοδοτούμε" μόνο με άδειες και καθαρές συσκευασίες, χωρίς υπολείμματα.
Μεταφέρετε τη "συλλογή" σας στον μπλε κάδο, αξίζει τον κόπο!

Με την ανακύκλωση συσκευασιών συνεισφέρουμε στην εξοικονόμηση ενέργειας και επενδύουμε σ' ένα καλύτερο μέλλον για μας και τα παιδιά μας.
Γι' αυτό, ας γεμίσουμε τη μπλε τσάντα με άδειες και χωρίς υπολείμματα συσκευασίες από πλαστικό, γυαλί, αλουμίνιο, σίδερο, χαρτί και ας μεταφέρουμε τη "συλλογή" μας στους ειδικούς μπλε κάδους ανακύκλωσης.
Είναι άδειο, δεν είναι όμως για πέταμα...
Οι άδειες συσκευασίες με την κατάλληλη επεξεργασία μετατρέπονται σε αξιοποιήσιμη πρώτη ύλη, από την οποία κατασκευάζονται πλαστικά, γυάλινα και μεταλλικά αντικείμενα καθημερινής χρήσης. Γιατί ό,τι πετάμε, δεν είναι σκουπίδι !
Δραστηριότητες
Επίσκεψη στον Χ.Υ.Τ.Α. Λάρισας
και στο τμήμα συγκομιδής απορριμμάτων στο Δημαρχείο Λάρισας.
Στα πλαίσια του προγράμματος κάναμε μια εκπαιδευτική επίσκεψη στο Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων του Νομού Λάρισας στις 1/02/2010. Ο Χ.Υ.Τ.Α. Είναι ο χώρος όπου συλλέγονται και θάβονται τα σκουπίδια τόσο του Δήμου Λάρισας όσο και των γειτονικών δήμων. Βρίσκεται περίπου 10 χ.λ.μ. Έξω από την πόλη της Λάρισας στην περιοχή της Γυρτώνης.
Ο Χ.Υ.Τ.Α Λάρισας διαθέτει υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις διαχείρισης απορριμμάτων και θεωρείται από τους πρωτοποριακούς στο είδος τους στην Ελλάδα. Εκεί ενημερωθήκαμε από υπεύθυνο του χώρου τόσο για τις εγκαταστάσεις που υπάρχουν και τον ρόλο της κάθε μιας, όσο και για την διαδικασία της υγειονομικής ταφής.
Στον ίδιο χώρο υπάρχει μια μονάδα διαλογής απορριμμάτων στην οποία γίνεται ο διαχωρισμός των απορριμμάτων και στη συνέχεια στέλνονται για ανακύκλωση.
Επιστρέφοντας από το Χ.Υ.Τ.Α. Λάρισας πήγαμε στο δημαρχείο Λάρισας ,στην αίθουσα συνεδριάσεων , όπου μας έγινε ενημέρωση για τις προσπάθειες του δήμου Λαρισαίων στο θέμα της ανακύκλωσης. Η ανακύκλωση στην πόλη μας βρίσκεται σε πολύ καλό δρόμο, γίνονται προσπάθειες κάθε γειτονιά της πόλης να αποκτήσει κάδους ανακύκλωσης. Ο δήμος έχει κέρδη από την διαχείριση ανακύκλωσης χαρτιού, ενώ τα υπόλοιπα υλικά διαχειρίζεται ο Χ.Υ.Τ.Α.
Σαν συμπέρασμα θα λέγαμε πως από τις επισκέψεις αυτές, μάθαμε πράγματα που αγνοούσαμε σχετικά με τη ανακύκλωση στην πόλη μας, καθώς και για την ταφή των απορριμμάτων αλλά κυρίως ότι είδαμε από κοντά αυτή την διαδικασία.
Ακόμη διαπιστώνουμε πως αν θέλουμε ως κοινωνία, υπάρχουν τρόποι να περιοριστούν οι κίνδυνοι τόσο για το περιβάλλον όσο και για μας τους ίδιους από την ανεξέλεγκτη διάθεση των απορριμμάτων. Τώρα σε ότι αφορά το κόστος σίγουρα απαιτούνται χρήματα για τέτοιες διαδικασίες, αλλά τα αποτελέσματα σίγουρα είναι περισσότερα συγκριτικά με τις δαπάνες.

Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Κ.Π.Ε. Μακρυνίτσας
Την Πέμπτη στις 29/4/2010 η ομάδα μας επισκέφτηκε το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Μακρυνίτσας. Η πρώτη μας εντύπωση ήταν πως το κέντρο στεγάζεται σε ένα παραδοσιακό κτίσμα, εναρμονισμένο με τα υπόλοιπα κτίσματα του χωριού.
Στο χώρο του κέντρου κάναμε δραστηριότητες γνωριμίας, δέσιμο της ομάδας, οι υπεύθυνοι μας έκαναν μια σύντομη ιστορική αναφορά του κέντρου και εν συνεχεία με προβολή power point στον Η.Υ. έκαναν μια αναφορά στην έννοια της λέξης “απορρίμματα” , απορρίμματα που μολύνουν σοβαρά το περιβάλλον και τέλος τρόπους διαχείρισή τους.
Αφού τελείωσε η ενημέρωση και η συζήτηση που ακολούθησε, κάναμε μια εργασία πεδίου. Χωρισμένοι δηλ. σε 2 ομάδες και εφοδιασμένοι με σημειωματάρια, φύλλα εργασίας βγήκαμε και περπατήσαμε στα μονοπάτια του χωριού συνοδευόμενοι από έναν υπεύθυνο του κέντρου. Βιώσαμε τρόπους με τους οποίους η φύση συντελεί στην ανακύκλωση πάντα με τις οδηγίες του υπεύθυνου καθώς και την διαπίστωση ότι οι κάτοικοι του χωριού είναι οι πιο ένθερμοι οπαδοί της ιδέας της ανακύκλωσης. Στη συνέχεια επιστρέψαμε στο κέντρο και συζητήσαμε τις εμπειρίες και παρατηρήσεις και έκλεισαν οι δραστηριότητες με ομαδικές δημιουργίες.

Συμπερασματικά, η επίσκεψη αυτή μας βοήθησε να σκεφτούμε κάποια πράγματα τόσο απλά αλλά και τόσο σημαντικά που αφορούν την καθημερινή μας ζωή σε σχέση με το περιβάλλον και την διαχείριση των απορριμμάτων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: