Συνολικές προβολές σελίδας

1o ΕΠΑ.Λ Φαρσάλων: "Ύδωρ"

Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Καψιώχα Όλγα

ΘΕΜΑ
Το θέμα ενασχόλησης της ομάδας περιβαλλοντικής εκπαίδευσης που αποτελούνταν από 9 μαθητές της Γ΄ Τάξης κατά το σχολικό έτος 2009-2010 ήταν: "Ύδωρ".

Η επιλογή του θέματος έγινε με αφορμή αφ' ενός τα προβλήματα της ποιότητας νερού στην πόλη μας- και αφ' ετέρου τη γνωριμία των παιδιών με τους υγρότοπους και συγκεκριμένα τον υγρότοπο της Λίμνης Πλαστήρα.


ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ RAMSAR

«Υγρότοποι είναι φυσικές ή τεχνητές περιοχές αποτελούμενες από έλη γενικώς, από μη αποκλειστικώς ομβροδίαιτα έλη με τυρφώδες υπόστρωμα από τυρφώδεις γαίες, ή από νερό. Οι περιοχές αυτές είναι μονίμως ή προσωρινώς κατακλυζόμενες με νερό, το οποίο είναι στάσιμο ή ρέον, γλυκό, υφάλμυρο ή αλμυρό. Οι περιοχές αυτές επίσης περιλαμβάνουν και εκείνες που καλύπτονται με θαλασσινό νερό, το βάθος του οποίου κατά την αμπώτιδα δεν υπερβαίνει τα 6 μέτρα (Αρθρο 1).
Στους υγρότοπους μπορεί να περιλαμβάνονται και οι παρόχθιες ή παράκτιες ζώνες που γειτονεύουν με υγρότοπους ή με νησιά ή με θαλάσσιες υδατοσυλλογές και που είναι βαθύτερες μεν από 6 μέτρα κατά την αμπώτιδα, αλλά βρίσκονται μέσα στα όρια του υγρότοπου, όπως αυτός καθορίζεται παραπάνω (Αρθρο 2).


ΑΞΙΑ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ
Οι υγρότοποι έχουν πολλαπλές αξίες για τον άνθρωπο, διότι:
 η μεγάλη τους βιολογική ποικιλότητα είναι απαραίτητη για τη βελτίωση καλλιεργούμενων φυτών, αγροτικών ζώων και μικροοργανισμών, για ένα μέρος της επιστημονικής προόδου, ιδιαίτερα στην ιατρική, για πολλές τεχνολογικές καινοτομίες και για την ομαλή λειτουργία πολλών οικονομικών δραστηριοτήτων στις οποίες χρησιμοποιούνται ζωντανοί οργανισμοί.
 δίνουν νερό για ύδρευση και άρδευση, εμπλουτίζουν τους υπόγειους υδροφορείς, προστατεύουν από πλημμύρες, ενεργούν ως φίλτρα καθαρισμού ρύπων, μειώνουν τις ζημίες από παγετούς και καύσωνες.
 παράγουν αλιεύματα, συντηρούν θηράματα, δίνουν πλούσια τροφή σε αγροτικά ζώα.
 παρέχουν ευκαιρίες για αναψυχή, άθληση, οικολογικό τουρισμό, εκπαίδευση και έρευνα.
 είναι συνδεδεμένοι με την ιστορία, τη μυθολογία και την πολιτιστική παράδοση.

Τα τελευταία χρόνια παρουσιάζεται στην ελληνική κοινωνία η τάση για αναγνώριση της τεράστιας σημασίας των υγροτοπικών πόρων της χώρας. Ωστόσο, η τάση αυτή δεν είναι ακόμη αρκετά ισχυρή ώστε να ανακόψει την υποβάθμιση που προκαλούν οι ασύνετες πρακτικές που ασκούνται στους υγρότοπους και τις λεκάνες απορροής τους. Η πορεία προς την αειφορική διαχείριση των υγροτοπικών και χερσαίων οικοσυστημάτων θα είναι συνεπώς μακρά και δύσκολη. Δικαιούμαστε όμως να αισιοδοξούμε, εφόσον διεξάγονται συντονισμένες προσπάθειες διατήρησης και οι κοινότητες γύρω από τις φυσικές περιοχές εμπλέκονται ενεργά στη διατήρηση και διαχείρισή τους.

Οι συνηθέστεροι τύποι υγροτόπων είναι ποταμοί, εκβολές και δέλτα ποταμών, λίμνες, λιμνοθάλασσες, πηγές, έλη, τεχνητές λίμνες, αλυκές και ορυζώνες. Οι ελληνικοί υγρότοποι έχουν μεγάλες διαφορές ως προς το εμβαδόν τους. Μερικοί εκτείνονται σε δεκάδες χιλιάδες στρέμματα, ενώ άλλοι καλύπτουν μόλις λίγα στρέμματα.

ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός μας ήταν να ευαισθητοποιήσουμε τους μαθητές μας, τους πολίτες της πόλης μας, για την ορθολογική διαχείριση του νερού, με παράλληλο προγραμματισμό για την προστασία των υγρότοπων και βιότοπων.

ΣΤΟΧΟΙ
 Καταγραφή των κυριότερων πόρων νερού
 Καταγραφή των Βιότοπων-Υγρότοπων
 Καταγραφή των αναγκών σε νερό (ύδρευση, άρδευση και άλλες δραστηριότητες)
 Προβλήματα από τη μη ορθολογική χρήση του νερού
 Προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι υγρότοποι σε σχέση με το νερό
(έλλειψη νερού, ρύπανση νερού, έλλειψη προστασίας)


ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
 Γνωριμία του υγρότοπου της λίμνης Πλαστήρα μέσω του διαδικτύου.
 Επίσκεψη στη Δημοτική Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Φαρσάλων.
 Δημιουργία φύλλων εργασίας που αφορούν στην πανίδα της περιοχής, τα οποία αποστέλλονται.

Δεν υπάρχουν σχόλια: