Συνολικές προβολές σελίδας

Τα Σχολεία διαγωνίζονται για την Αειφορία: το "Βραβείο Αειφόρου Σχολείου"


Η Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού είναι μια από τις σημαντικές Ελληνικές μη κυβερνητικές οργανώσεις, με μεγάλη προσφορά στους τομείς της προστασίας του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς (www.ellet.gr). Οι πρωτοβουλίες, που έχει πάρει το Συμβούλιο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Σ.Π.Ε.) της Ε.Ε.Π. & Π. από το 1997 που ιδρύθηκε, είναι αξιοσημείωτες και έχουν προσφέρει ευαισθητοποίηση, γνώσεις και εμπειρίες στους εκπαιδευτικούς και στους μαθητές που ασχολούνται με τα σχολικά περιβαλλοντικά προγράμματα.
Η πιο πρόσφατη πρωτοβουλία που ανέλαβε το Σ.Π.Ε. είναι το Βραβείο Αειφόρου Σχολείου. Πρόκειται για ένα διαγωνισμό μεταξύ σχολείων (είτε Πρωτοβάθμιας είτε Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) για το συνολικό «πρασίνισμα» του σχολείου. Τα σχολεία διαγωνίζονται στην επίτευξη καλύτερων επιδόσεων σε τρεις γενικούς τομείς:
Α. Τον παιδαγωγικό
Β. Τον κοινωνικό και οργανωτικό
Γ. Τον περιβαλλοντικό

Για κάθε ένα από τους τομείς αυτούς υπάρχουν συγκεκριμένοι «δείκτες» ή κριτήρια, με τα οποία γίνεται η σύγκριση μεταξύ των σχολείων που συμμετέχουν στον διαγωνισμό. Τα κριτήρια ή δείκτες καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετικά με το Βραβείο Αειφόρου Σχολείου, μπορείτε να τα δείτε στην ιστοσελίδα του «Βραβείου»: www.aeiforosxoleio.gr.
Η ιστοσελίδα περιλαμβάνει ό,τι χρειάζεται να γνωρίζει κανείς για το «Βραβείο Αειφόρου Σχολείου» (τρόπος και διαδικασία συμμετοχής, δείκτες, έπαθλα, όροι συμμετοχής, προθεσμίες, χρήσιμο παιδαγωγικό υλικό και επιμορφωτικό υλικό, έντυπα και φόρμες, αλγόριθμο υπολογισμού του συνολικού αριθμού βαθμών που επιτυγχάνει κάθε σχολείο, κτλ). Τα σχολεία συμμετέχουν στον διαγωνισμό «Βραβείο Αειφόρου Σχολείου» προαιρετικά.
To Βραβείο Αειφόρου Σχολείου έχει ως στόχο να επιβραβεύσει τα σχολεία που πραγματοποιούν προγράμματα «πρασινίσματος» της λειτουργίας τους, να δώσει κίνητρα σε όλα τα σχολεία να συμμετάσχουν σε μια προσπάθεια συνολικής αναβάθμισης και βελτίωσης της λειτουργίας τους, να εξοικονομήσει πόρους (χρήματα, ενέργεια, νερό, κτλ) και να ανοίξει το σχολείο στην τοπική κοινωνία.
Ο Διευθυντής, ως κεφαλή του σχολείου, ως διαχειριστής των πόρων που διαθέτει, ως εμπνευστής και διαμορφωτής του ιδιαίτερου χαρακτήρα που διαθέτει κάθε σχολείο έχει πολύ σοβαρά κίνητρα για τη συμμετοχή του σχολείου του στον διαγωνισμό «Βραβείο Αειφόρου Σχολείου», αφού τα πλεονεκτήματα του «Αειφόρου Σχολείου» είναι πάρα πολλά και εξαιρετικά σημαντικά. Ενδεικτικά παραθέτουμε ορισμένα από αυτά.
•Βελτίωση της λειτουργίας του σχολείου ως οργανισμού μάθησης
•Βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης μέσω της υιοθέτησης μαθητοκεντρικών διδακτικών μεθόδων και προσεγγίσεων.
•Βελτίωση του επιπέδου των εκπαιδευτικών μέσω της ενδοσχολικής συνεργασίας και επιμόρφωσης.
•«Παραγωγή» ευαισθητοποιημένων, ενημερωμένων, δραστήριων, πληροφορημένων, υπεύθυνων και ενεργών μαθητών-πολιτών.
•Σημαντικότατη βελτίωση της εικόνας και της αυτοεικόνας του σχολείου
•Ενδυνάμωση των σχέσεων του σχολείου με την τοπική κοινωνία και τους θεσμοθετημένους φορείς της κοινωνίας
•Μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας στα σχολεία σχετικά με την μείωση του οικολογικού αποτυπώματος.
•Βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας των σχολικών κτηρίων.
•Μείωση του οικολογικού αποτυπώματος των σχολείων.
•Μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας
•Μείωση της κατανάλωσης χαρτιού
•Μείωση της κατανάλωσης νερού
•Μείωση του κόστους συντήρησης από τη μείωση ή εξαφάνιση των βανδαλισμών.
•Συμβολή του σχολείου στην επίτευξη του εθνικού στόχου, της πράσινης ανάπτυξης.


Όπως βλέπει κανείς τα πλεονεκτήματα του αειφόρου σχολείου είναι πολύ σημαντικά. Το Αειφόρο Σχολείο είναι το μέλλον του σχολείου. Είναι ένα αύταρκες, αυτοκατευθυνόμενο, βαθιά φιλοπεριβαλλοντικό σχολείο το οποίο λειτουργεί δημοκρατικά και μειώνει διαρκώς το οικολογικό του αποτύπωμα.
Η Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού προτείνει τη συμμετοχή των Σχολείων στο διαγωνισμό «Βραβείο Αειφόρου Σχολείου», καθώς μόνο κέρδη και μάλιστα σε πολλά επίπεδα, μπορούν να προκύψουν από τη συμμετοχή αυτή.
Από την πλευρά της η Ε.Ε.Π. & Π. είναι πρόθυμη να προσφέρει τεχνική συνεργασία για την καλύτερη προσέγγιση των στόχων που θέτει το σχολείο σε σχέση με την αειφορία και σε σχέση με την επίτευξη των κριτηρίων που θέτει το Βραβείο Αειφόρου Σχολείου.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πρόταση συνεργασίας, επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Επικοινωνίας του Βραβείου Αειφόρου Σχολείου, στα τηλέφωνα 210-3225245-εσωτ. 1.


Επίσης, χρήσιμο υλικό θα βρείτε στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Π. & Π.: http://www.ellet.gr/
Σημειώνεται ότι η προθεσμία υποβολής δήλωσης συμμετοχής στο διαγωνισμό Βραβείο Αειφόρου Σχολείου λήγει την 16η Νοεμβρίου 2010.

Δεν υπάρχουν σχόλια: