Συνολικές προβολές σελίδας

Πανευρωπαϊκός Διαγωνισμός U4energy


Οι σχολικές Μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μπορούν να συμμετάσχουν στον πανευρωπαϊκό διαγωνισμό U4energy.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προέβη στην έναρξη του U4energy, ενός νέου διασυνοριακού σχολικού διαγωνισμού που επιδιώκει να προάγει την εξοικονόμηση ενέργειας στην ΕυρώπηΣτο διαγωνισμό καλούνται Σχολεία από όλη την Ευρώπη να εμπλέξουν μαθητές τους σε θέματα σχετικά με την ενέργεια και να επιδείξουν επιτεύγματά τους σχετικά με την εξοικονόμηση ενέργειας, σε μια προσπάθεια προσέγγισης ενός πιο βιώσιμου μέλλοντος.
Μπορείτε να υποβάλετε τις δραστηριότητες του σχολείου σας σχετικά με τις συνήθειες ενεργειακής κατανάλωσης, από το Σεπτέμβριο του 2010 ως το Μάιο του 2011.
Μπορείτε να εγγραφείτε από τώρα, στο http://tinyurl.com/2dp9qj5
Πληροφορίες παρέχονται στο δικτυακό τόπο http://www.u4energy.eu.
Αναλυτικές οδηγίες παρέχονται στο http://tinyurl.com/2bgst2b.
Οι εκπρόσωποι για την Ελλάδα είναι:
Αλεξάνδρα Κουλουμπαρίτση, Σύμβουλος, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, national ambassador
Βαγγέλης Κολτσάκης, Εκπαιδευτικός Δ.Ε., national adviser

Δεν υπάρχουν σχόλια: