Συνολικές προβολές σελίδας

Κ.Π.Ε. Παρανεστίου: ίδρυση Εθνικού Θεματικού Δικτύου Π.Ε. με τίτλο «Υπαίθεια ζωή και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση».

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Παρανεστίου Ν. Δράμας θα προχωρήσει στην ίδρυση και λειτουργία Εθνικού Θεματικού Δικτύου με τίτλο «ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΖΩΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ».
Η θεματολογία θα συμβαδίζει με τη θεματολογία των εγκυκλίων του Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. για τα σχολικά προγράμματα Π.Ε. και θα δίνεται έμφαση στα σημαντικότερα περιβαλλοντικά ζητήματα. Θα δίνει ιδιαίτερο βάρος στη βιωματική προσέγγιση, θα ενθαρρύνει την ανάπτυξη πρωτοβουλιών και την ομαδική εργασία. Η καινοτομία του Δικτύου είναι στην υλοποίηση περιβαλλοντικών προγραμμάτων μέσα από την υπαίθρια διαβίωση.
Η διάρκεια του δικτύου θα είναι τουλάχιστον 3 έτη.
Καλούμε όσες σχολικές μονάδες θα ήθελαν να συμμετέχουν στο Δίκτυο να μας στείλουν την αίτηση συμμετοχής το αργότερo μέχρι τις 17 Οκτωβρίου 2011.
Η Ιστοσελίδα του κέντρου: http://www.kpeparanestiou.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια: