Συνολικές προβολές σελίδας

Ιστοσελίδα των Ηνωμένων Εθνών

Στην Ιστοσελίδα των Ηνωμένων Εθνών με τίτλο: "United Nations. It's your world", μπορείτε να βρείτε πολύ υλικό, άρθρα στην αγγλική γλώσσα, φωτογραφίες και video με περιβαλλοντικό περιεχόμενο στην ακόλουθη διεύθυνση: http://www.un.org/en/sustainablefuture/index.shtml

Δεν υπάρχουν σχόλια: