Συνολικές προβολές σελίδας

Τριήμερο Σεμινάριο του Κ.Π.Ε. Κισσάβου - Ελασσόναςμε θέμα: «Φύση και Παράδοση του Ολύμπου»

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) Κισσάβου - Ελασσόνας θα υλοποιήσει Τριήμερο επιμορφωτικό Σεμινάριο 20 ωρών με θέμα «Φύση και Παράδοση του Ολύμπου».
Με το Σεμινάριο αυτό επιδιώκεται η ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των εκπαιδευτικών για την ανάδειξη και την προστασία της φυσικής και της πολιτιστικής κληρονομιάς της πατρίδας μας, υιοθετώντας το πλαίσιο της εκπαίδευσης για την αειφορία και το περιβάλλον. Οι Εισηγήσεις του προγράμματος θα διεξαχθούν από την Παρασκευή 2 Μαρτίου 2012 (απόγευμα) έως την Κυριακή 4 Μαρτίου 2012 (μεσημέρι) στις εγκαταστάσεις του Κέντρου, στη διεύθυνση Χρ. Βλαχοδήμου 1 (Κτίριο ΚΕΔΕ), στην Ελασσόνα.
Το περιεχόμενο του προγράμματος περιλαμβάνει θέματα, όπως η οικολογία του Ολύμπου, εκπαίδευση και φύση, η αειφόρος ανάπτυξη προστατευόμενων περιοχών, ο λαϊκός πολιτισμός και η βιώσιμη ανάπτυξη των παραολύμπιων περιοχών κ.ά.
Η ανάπτυξη του επιμορφωτικού προγράμματος θα υποστηριχθεί από τη Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του ΑΠΘ, το ΤΕΙ Λάρισας, το Δασαρχείο Ελασσόνας και από άλλους εκπαιδευτικούς, περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς φορείς.
Στο επιμορφωτικό πρόγραμμα θα συμμετάσχουν 35 εκπαιδευτικοί Π/θμιας και Δ/θμιας εκπαίδευσης από τους νομούς εμβέλειας του Κέντρου (Πιερίας, Κοζάνης, Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας, Τρικάλων, Εύβοιας, Α και Β Αθήνας, Γρεβενών) και 10 εκπαιδευτικοί-μέλη Παιδαγωγικών Ομάδων διαφόρων ΚΠΕ. Οι συμμετέχοντες θα λάβουν βεβαίωση συμμετοχής. Η συμμετοχή στο πρόγραμμά μας αποτελεί προϋπόθεση για την ένταξη των εκπαιδευτικών σε ειδικό μητρώο εκπαιδευτικών οι οποίοι θα διαθέτουν τη δυνατότητα συντονισμού σχολικής περιβαλλοντικής ομάδας, που θα συμμετέχει σε προγράμματα των ΚΠΕ. Η συμμετοχή στο πρόγραμμα θα είναι υποχρεωτική και για τις τρεις ημέρες του προγράμματος. Από το ΚΠΕ Κισσάβου - Ελασσόνας θα καλυφθούν: α) τα έξοδα διαλέξεων, μετακίνησης, διαμονής και διατροφής των εισηγητών, β) τα έξοδα διαμονής των εκπαιδευτικών που η έδρα τους απέχει πάνω από 40 χιλιόμετρα από την έδρα του Κέντρου, γ) τα έξοδα διατροφής των συμμετεχόντων (ένα γεύμα ή δείπνο ανά ημέρα προγράμματος) και δ) τα έξοδα προβολής και διαφήμισης, καθώς και οι λειτουργικές δαπάνες του προγράμματος (εκπαιδευτικό υλικό, αναλώσιμα, έξοδα καθαριότητας).
Τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής των μελών παιδαγωγικών ομάδων των ΚΠΕ θα καλυφθούν από τα οικεία ΤΔΥ ή τις οικείες διαχειριστικές επιτροπές.
Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, Εκπαιδευτικοί της Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης Ν. Λάρισας, θα πρέπει να συμπληρώσουν την παρακάτω "ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ" και να τη στείλουν στο γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Λάρισας μέχρι την Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου 2012, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: grper@dide.lar.sch.gr ή στο τηλεομοιότυπο (fax): 2410 258404.
ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΙΣΣΑΒΟΥ- ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Θέμα: Φύση και Παράδοση του Ολύμπου
ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δηλώνω ότι επιθυμώ να συμμετάσχω στο επιμορφωτικό πρόγραμμα που διοργανώνει το ΚΠΕ Κισσάβου–Ελασσόνας στις 2, 3 και 4 Μαρτίου 2012, στην Ελασσόνα, με θέμα: «Φύση και Παράδοση του Ολύμπου».
Επώνυμο:
Όνομα:
Ειδικότητα:
Σχολική Μονάδα:
Τηλέφωνα Σχολείου, Οικίας, Κινητό:
E – mail:

Προηγούμενη Επιμόρφωση στην Π.Ε. ΝΑΙ ……….. ΟΧΙ …………..
Πρόγραμμα Π.Ε./Αγωγής Υγείας/ Πολ. Θεμάτων, που συμμετέχω την τρέχουσα σχολική χρονιά

Επίσης δηλώνω ότι έλαβα γνώση της προκήρυξης του επιμορφωτικού προγράμματος και αποδέχομαι το περιεχόμενό του.

Ημερομηνία: __ /__ / 2012

Ο/Η (ονοματεπώνυμο)

Δεν υπάρχουν σχόλια: