Συνολικές προβολές σελίδας

Παραδοτέα των σχολικών Ομάδων, που υλοποίησαν Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων. Παραλαβή Βεβαιώσεων.

Παρακαλούνται συνάδελφοι, οι οποίοι υλοποίησαν Πρόγραμμα Σχολικών Δραστηριοτήτων (Αγωγής Υγείας, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης & Πολιτιστικών Θεμάτων), να παραδώσουν στο γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων ότι υλικό ετοίμασαν με την Ομάδα τους (Εργασίες σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, Φωτογραφίες, Αφίσες, Πόστερ, Videos κ.λπ.)

Παρακαλούνται, ακόμη, να προσκομίζουν την εργασία τους, εκτός των άλλων, και σε ένα CD, σε μορφή word, ώστε να είναι εύκολη η δημοσίευσή της στο παρόν blog της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Διεύθυνσής μας, όπου ο κάθε Εκπαιδευτικός ή Μαθητής μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτήν. Αν οι εργασίες συνοδεύονται από Φωτογραφίες, αυτές να είναι σε μορφή .jpg (σε όσο γίνεται μικρότερη ανάλυση) και τα τυχόν video σε μορφή .avi ή .fvl . Εργασίες σε μορφή power point ή σε μορφή άλλου είδους αρχείου, είναι πολύ δύσκολο έως αδύνατο να δημοσιευτούν στο blog.
Επίσης, όσα Σχολεία πραγματοποίησαν οποιαδήποτε δράση, την οποία θέλουν να προβάλουν μέσω του παρόντος blog, μπορούν να στείλουν ένα CD με κείμενο (word) και Φωτογραφίες (.jpg) προς δημοσίευση.
Ακόμη, όσοι συνάδελφοι δανείστηκαν υλικό (Βιβλία, Εργασίες Σχολείων, DVD, CD κ.λπ.) από τη δανειστική Βιβλιοθήκη του γραφείου, παρακαλούνται να το επιστρέψουν στο γραφείο.
Τέλος, όσες Παιδαγωγικές Ομάδες Σχολείων υλοποίησαν Πρόγραμμα Σχολικών Δραστηριοτήτων, με την παράδοση των εργασιών τους και των CD στο γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Καλλιθέας 11, 1ος όροφος), θα παραλαμβάνουν και τις Βεβαιώσεις Υλοποίησης Προγράμματος Σχολικών Δραστηριοτήτων για κάθε έναν Εκπαιδευτικό της Ομάδας, από τον Υπεύθυνο Σ.Δ..
Το Ωράριο γραφείου Σ.Δ.είναι: Καθημερινώς 8.15' - 2.30' μέχρι την Τρίτη 10 Ιουλίου. Το τηλέφωνο του γραφείου είναι 2410 258405.
Ο Υπεύθυνος θα απουσιάζει την Πέμπτη 7 & Παρασκευή 8 Ιουνίου και την Πέμπτη 21 & Παρασκευή 22 Ιουνίου.Δεν υπάρχουν σχόλια: