Συνολικές προβολές σελίδας

Γενικό Λυκειο Γόννων: "Αναβάθμιση αύλειου πράσινου χώρου"

Συντονιστής Εκπαιδευτικός: Δημάκης Δημήτριος

Παιδαγωγική Ομάδα: Παλαιομίχα Ρούλα

1. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ –ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ως αφετηρία για την σύλληψη του σχεδίου για την ανάπτυξη της ιδέας της αναβάθμισης του προαυλίου πράσινου χώρου θεωρήθηκε εύστοχο να προβληθεί μια εικόνα της αυλής του σχολείου και να γίνει ένας καταιγισμός ιδεών ώστε να καταλήξουμε σε ένα κοινό σημείο: πως θα αναβαθμίσουμε και θα αγαπήσουμε τον χώρο μέσα στον οποίο περνάμε πολλές από τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής μας.
2 . ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΟΜΑΔΩΝ
Χωριστήκαμε λοιπόν σε τέσσερις ομάδες και σε κάθε ομάδα έγινε η αυτοπαρουσία. Ο καθένας εξέφρασε τα ενδιαφέροντα ,τις απόψεις και τις γνώσεις που είχε για το θέμα. Στη συνέχεια συνάψαμε ένα συμβόλαιο συνεργασίας για να σεβαστούμε τα χρονοδιαγράμματα και τους στόχους και τον ρόλο που θα παίξει ο καθένας μέσα στην ομάδα.


3. ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ-ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΠΟΥ ΠΗΓΑΖΕΙ
Δημιουργία βραχόκηπου .Η εξεύρεση του θέματος έγινε με βάση την αναγκαιότητα μιας αισθητικής παρέμβασης στο χώρο της αυλής ούτως ώστε να κινούμεθα σε ένα ευχάριστο χώρο , να ευαισθητοποιηθούμε με το περιβάλλον και να συνειδητοποιήσουμε πόσο ωραίο είναι να εργάζεται κανείς σε ένα καλαίσθητο χώρο.
Πράγματι ο ρόλος του περιβάλλοντος στην ανάπτυξη του παιδιού είναι καθοριστικός τόσο ως χώρος αγωγής όσο και ως βιωματικός χώρος σχολικός.
Ο προαύλειος πράσινος χώρος, πιο συγκεκριμένα, μέσα στον οποίο δρα ο μαθητής για πολλές ώρες συντελεί στο να βιώσουν οι μαθητές μια εμπειρία που θα τους οδηγήσει στην ανάπτυξη οικολογικής συνείδησης και της αισθητικής του χώρου.
Ευαισθητοποιούνται επίσης στην αρχιτεκτονική του τοπίου και συνδέουν την αναβάθμιση του πράσινου χώρου με το πρόγραμμα σπουδών .

4.ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Μετά από έρευνα και χαρτογράφηση της αυλής επιλέχθηκε ως χώρος εργασίας ένα μέρος 150 τ.μ όπου προσφερόταν καλλίτερα για την δημιουργία του βραχόκηπου και την σπορά του τριφυλλιού που θα πλαισίωνε μαζί με τα λουλούδια το όλον έργο. Ημέρα εργασιών ορίσθηκε η 7η και 8η ώρα κάθε Δευτέρας και ενίοτε τα διαλείμματα.


5.ΣΤΟΧΟΙ
Η παροχή γνώσεων , η επαφή με τους τοπικούς φορείς, η ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας μέσου της βιωματικής μάθησης απετέλεσαν τον κύριο κορμό των γνωστικών στόχων .Η μακροσκοπική προσέγγιση του θέματος καθώς και η ευαισθητοποίηση στην αρχιτεκτονική του τοπίου συνετέλεσαν μαζί με την βιωματική εμπειρία στην ανάπτυξη της οικολογικής συνείδησης και στον εναγκαλισμό και την αναγνώριση της αισθητικής αξίας του περιβάλλοντος χώρου.

6. ΠΕΔΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΑ ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
Η καταμέτρηση της επιφάνειας , η μέτρηση του εμβαδού μας συνδέει με τις Μαθηματικές επιστήμες .Η ανάλυση του εδάφους η απαρίθμηση τω διαφόρων φυτών και δένδρων μας συνδέει με τις Φυσικές επιστήμες. Η σχεδίαση του βραχόκηπου και η αρμονία των φυτών παραπέμπει στα Εικαστικά και στην Τεχνολογία και τεχνογνωσία .Συνδέεται επίσης το θέμα με την εφαρμογή Ξένων γλωσσών (Γαλλικά , Αγγλικά ) για την πλοήγηση σε ξενόγλωσσους ιστότοπους για εμπλουτισμό ιδεών .Η έκφραση , το στυλ και η ορθότητα της γλώσσας συνδέονται με την Νεοελληνική Γλώσσα. Η τέχνη με την δημιουργία κατασκευών, φόντων τοίχου και η φωτογράφηση πριν και μετά το έργο θα επιτρέψουν να αποτυπωθεί η εξέλιξη και η τελική διαμόρφωσή του έργου.

7. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΟΜΑΔΑΣ -ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
Το όλο εγχείρημα έλαβε υπ όψη μια σειρά από ερωτηματολόγια που διανεμήθηκαν στους άλλους μαθητές ,στους εκπαιδευτικούς του σχολείου καθώς και στους γονείς των μαθητών που είχαν ως στόχο την βελτίωση του έργου μέσου των παραινέσεων τους. Πράγματι η απάντηση τους συνέκλινε στην άποψη ότι πρέπει να υπάρξει περισσότερο πράσινο διότι βελτιώνει την αισθητική του χώρου με αποτέλεσμα αυτό να προκαλεί ένα συναίσθημα ευχαρίστησης και ότι η συμπεριφορά των μαθητών θα επηρεαζόταν εμπνέοντας τον σεβασμό προς το σχολικό περιβάλλον.
Έτσι κάθε ομάδα ανέλαβε να διεκπεραιώσει τους στόχους της με ανάθεση υπεύθυνων δραστηριοτήτων. Έτσι η πρώτη ομάδα ασχολήθηκε με την περιγραφή και την χαρτογράφηση του χώρου προς διαμόρφωση. Το άλλο γκρούπ οραματίσθηκε την δημιουργία του βραχόκηπου , η τρίτη ομάδα πέρασε στο πεδίο δράσης και οι τελευταίοι συνέλαβαν την ιδέα της διαχείρισης και της συντήρησης του δημιουργηθέντος χώρου.
Αρχικά χωρίσαμε σε τμήματα τον υπάρχοντα χώρο ανάλογα με το ανάγλυφο του και τα είδη των φυτών ή των δένδρων που υπήρχαν. Καταλήξαμε να επικεντρωθούμε στο βόρειο μέρος της αυλής όπου υπήρχε ένα μέρος με παραλληλόγραμμα σχήμα και με την μετροταινία διαπιστώσαμε ότι το μήκος του κυμαίνονταν περίπου στα 6.5 μέτρα επί 20 μέτρα, δηλαδή 130 τ.μ . Καταμετρήσαμε μέσα δύο κυπαρισσοειδή δένδρα , δύο ροδιές, μια ελιά, ένα ευκάλυπτο, ένα πλάτανο και αρκετές δάφνες στο περίγυρο του. Σύμφωνα με τους τύπους μέτρησης της ηλικίας των δένδρων ο ευκάλυπτος ήταν το γηραιότερο δένδρο με ηλικία 84 χρόνια και ακολουθούσε το κυπαρισσοειδές με 31 χρόνια ηλικία. Μετρήθηκε επίσης το ph του εδάφους και βρέθηκε να έχει τιμή 6,5 ελαφρά όξινη κατάλληλη για το έργο μας.

Ο χώρος δεν περιείχε παρά μόνο διάσπαρτα αγριόχορτα και ανεξέλεγκτη βλάστηση. Έπρεπε λοιπόν να γίνει ο σχετικός καθαρισμός , ένα καλό κλάδεμα σε κάποια δένδρα για να αρχίσει η δημιουργία του βραχόκηπου. Ακολούθησαν οι ανάλογες εργασίες οι οποίες και μας επέτρεψαν να οραματισθούμε τη συνέχεια του έργου μας.
Σε συνεννόηση με του τοπικούς φορείς οι οποίοι έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον μεταφέρθηκε μεγάλη ποσότητα χώματος και βράχια με φορτηγά για τις εργασίες μας. Ένα μεγάλο μέρος του χώματος χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή γήλοφων ούτως ώστε να δημιουργηθεί ένα ανάγλυφο παρόμοιο κάποιας βουνοπλαγιάς με ελαφρά κατωφέρεια και το υπόλοιπο χώμα σκορπίστηκε άτακτα .
Ομάδα μαθητών ανέλαβε την εξεύρεση κοπροχώματος και μετέφερε από ένα γειτονικό κοπρώνα , 200μέτρα απόσταση, κατόπιν αδείας του ιδιοκτήτη σημαντική ποσότητα για βιολογική λίπανση του εδάφους.
Τοποθετήσαμε λοιπόν τους βράχους με τέτοιο τρόπο ώστε να συγκρατούν το χώμα , δημιουργήσαμε εστίες μέσα στους βράχους για να φυτέψουμε τα ανάλογα βραχώδη φυτά και για να καλύψουμε τον 3μετρο σε ύψος τσιμεντένιο τοίχο που φάνταζε στη βόρεια πλευρά φυτέψαμε μπαμπού αφ ενός γιατί είναι αειθαλή και αφ ετέρου διότι το ύψος τους θα κάλυπτε τον τοίχο και θα βελτίωνε την αισθητική του.
Στην ανατολική πλευρά του βραχόκηπου δημιουργήσαμε ένα πράσινο φράχτη φυτεύοντας μια σειρά από δενδρολίβανα ενώ στην όψη του βραχόκηπου μας στήσαμε ένα περίτεχνο ξύλινο φράχτη. Τέλος η σπορά του τριφυλλιού ήταν το τελευταίο μέλημα μας για να εντείνουμε την αισθητική του όλου έργου μας και να αποφύγουμε την κοπή του χόρτου, αντικειμενικά δύσκολη λόγου της ιδιότητας μας και της ιδιαιτερότητας του σχολείου κατά την διάρκεια των θερινών μηνών.
Με την ολοκλήρωση του έργου κρίθηκε αναγκαίο η εγκατάσταση του αρδευτικού συστήματος. Γι αυτό τον σκοπό αυτό τοποθετήθηκαν διακριτικά δύο μπεκάκια σε κατάλληλη απόσταση το ένα από το άλλο ώστε να επιτυγχάνεται ένα ικανό αποτέλεσμα για την άρδευση .Το πότισμα θα γίνεται ανάλογα με τον καιρό και τους θερινούς μήνες σε εθελοντική βάση. Κάθε τέλος εβδομάδας θα γίνεται καθαρισμός χώρου και προς το τέλος του χειμώνα θα επιχειρείται το κλάδεμα και η ανάλογη λίπανση.
Ετσι συμμετέχοντας σε αυτό το πρόγραμμα μας δόθηκε η ευκαιρία να βιώσουμε μια συναρπαστική βιωματική εμπειρία γιατί εργασθήκαμε όλοι για ένα έργο που μας ωφέλησε πολύ. Είδαμε την φύση φιλικά γιατί σε αυτό τον χώρο περνάμε πολλές ώρες από την ζωή μας.Το ευχάριστο περιβάλλον που δημιουργήσαμε άνοιξε νέους οικολογικούς ορίζοντες για την ομάδα μας και ευελπιστούμε στη συνέχεια των δημιουργιών μας με καινούργιες παρεμβάσεις για το μέλλον. Ευχαριστούμε όλους τους συμμαθητές που εργάσθηκαν με περισσό ζήλο, τους υπεύθυνους καθηγητές του προγράμματος που μας καθοδήγησαν , τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς για την διαθεματική τους συνεργασία και τους αρμόδιους τοπικούς φορείς καθώς και τους γονείς που προσέφεραν απλόχερα φυτά για τον καλλωπισμό του βραχόκηπου.

Βοηθήματα από το Διαδίκτυο:
http://www.megatv.com/oikipouroi/default.asp
http://www.gerbeaud.com/jardin/fiches/rocaille-creation.php3
http://mag.plantes-et-jardins.com/conseils-de-jardinage/fiches-conseils/jardin-de-rocaille
http://www.aujardin.org/comment-creer-escalier-t151463.html
http://www.targetwoman.com/articles/rock-garden.html
http://www.ehow.com/how_6472159_lay-landscape-rock.htm
http://www.gardenguide.gr/
http://www.gardenmagazine.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=21&Itemid=36

Άλλα Βοηθήματα:
Περιοδικό ΚΗΠΟΣ 4 εποχές
The garden magazine Απρίλιος 2012


ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
ΗΛΙΚΙΑ ΜΑΘΗΤΗ:                                   ΦΥΛΟ ΜΑΘΗΤΗ:
1. Πιστεύετε ότι η αυλή σχεδιάστηκε με φροντίδα για το περιβάλλον; Αν όχι μπορείτε να δικαιολογήσετε το γιατί;
……………………………………………………………………………………………………………………………………..

2. Μπορούνε οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές του σχολείου να έχουν από κοινού άποψη για να επανασχεδιάσουν τον χώρο ; Αν ναι αναφερθείτε σε αυτό.
……………………………………………………………………………………………………………………………………...

3. Τι αλλαγές θα θέλατε να γίνουν στην αυλή του σχολείου; ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

4. Θα επανασχεδιάζατε την αυλή σύμφωνα με τις παραινέσεις των συμμαθητών σας για την βελτίωση της αισθητικής του χώρου ;
……………………………………………………………………………………………………………………………………..

ΗΛΙΚΙΑ ΓΟΝΕΑ: ΦΥΛΟ ΓΟΝΕΑ:
1. Στο σύλλογο γονέων και κηδεμόνων τέθηκε το θέμα σχετικά με την αισθητική της σχολικής αυλής; Απαντήστε ΝΑΙ ή ΟΧΙ.
2. Η αισθητική του χώρου της σχολικής αυλής αρέσει στα παιδιά σας;
3. Νομίζετε ότι η \αισθητική του σχολικού χώρου επηρεάζει τη συμπεριφορά
των παιδιών στο σχολείο και τη στάση τους απέναντι στο σχολείο; Αν ΝΑΙ,
εξηγήστε πως.
………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Θέλετε να συνεργαστείτε με τους εκπαιδευτικούς του σχολείου και τους
τοπικούς φορείς για την βελτίωση της αισθητικής των σχολικών χώρων;


ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Για τους καθηγητές
1. Η αυλή του σχολειού διατίθεται για δραστηριότητες που προβλέπονται από το πρόγραμμα σπουδών ;
2. Υπάρχουν δραστηριότητες που θα πραγματοποιούσατε στο χώρο της αυλής του σχολείου; Αν ναι ποιες είναι αυτές;
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
3. Θα θέλατε οι μαθητές σας να βρίσκονται σε συγκεκριμένους χώρους στην αυλή ; Αν ναι ποιοι είναι αυτοί;
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
4. Υπήρξαν αλλαγές στο σχολικό χώρο τα τελευταία πενταετία ; Αν ΝΑΙ, ποιες αλλαγές έχουν γίνει και γιατί; Αν ΟΧΙ γιατί;
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
5. Θα θέλατε να γίνουν αλλαγές στο χώρο της αυλής; Αναφερθείτε σχετικά . Αν ΟΧΙ, μπορείτε να εξηγήσετε γιατί;
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
6. Η εικόνα της σχολικής αυλής μπορεί να εμπνεύσει στους μαθητές σεβασμό για το χώρο του σχολείου;
7. Η αλλαγή στο χώρο της αυλής θα εξέφραζε οικολογικά την εικόνα σου σχολείου;
8. Θα θέλατε να συνεργαστείτε με τους μαθητές και τους τοπικούς φορείς για την αλλαγή της αισθητικής του χώρου του σχολείου;

Δεν υπάρχουν σχόλια: