Συνολικές προβολές σελίδας

Δείτε ένα ... εναλλακτικό παραμύθι!

 Το γυμνάσιο Βερδικούσιας υλοποίησε περιβαλλοντικό πρόγραμμα με θέμα : Τα ηφαίστεια
Οι μαθητές μεταξύ άλλων έγραψαν ένα παραμύθι και το οπτικοποίησαν.
Υπ.καθηγητές : Γκανίδης Δήμος,  Καραμπάτσα Βάγια.

Οπτικοποίηση παραμυθιού

Δεν υπάρχουν σχόλια: