Συνολικές προβολές σελίδας

Γυμνάσιο Λυκουδίου Ελασσόνας: "Γεωπεριβάλλον και εκπαιδευτικές δράσεις"

Υπεύθυνοι Καθηγητές: Γκουντρουμπής Αθανάσιος,
Σαμαρτζή Θεοδώρα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ Β΄ ΤΑΞΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΥΚΟΥΔΙΟΥ
Βαίτση Ιωάννα

Γκουντρουμπής Νίκος

Ματούλα Σοφία

Ματούλας Δημήτρης

Μπήτος Αντώνης

Μπόλης Δημήτρης

Παναγιώτου Αντώνης

Παπαδοπούλου Χριστίνα

Σιακαβάρα Παναγιώτα

Τζιουμακλής Χρήστος

Χατζής Αντώνης

Μια πρόταση για δίκτυο Μουσείων στο Δήμο Σαρανταπόρου.
Σκοπός της ομάδας εργασίας της Β΄ Τάξης του Γυμνασίου Λυκουδίου στα πλαίσια του μαθήματος της Τεχνολογίας και του Προγράμματος Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης “Γεωπεριβάλλον και Εκπαιδευτικές Δράσεις”, ήταν η σύνταξη πρότασης για τη δημιουργία ενός δικτύου Μουσείων στο Δήμο Σαρανταπόρου, στα πλαίσια του οποίου θα ιδρυθεί και ένα σύγχρονο Γεωλογικό – Παλαιοντολογικό Μουσείο που θα είναι παράλληλα ένα εκπαιδευτικό κέντρο και θα προσφέρει στους επισκέπτες του εκπαίδευση, μελέτη και ψυχαγωγία ενώ θα βρίσκεται σε διαρκή συνεργασία με το γειτονικό Γυμνάσιο Λυκουδίου.
Σχέση του προτεινόμενου Μουσείου με τον Δήμο Σαρανταπόρου.
Τα τέσσερα Μουσεία που θα υπάρχουν, το Μουσείο Ιστορίας της Μάχης του Σαρανταπόρου (που ήδη υπάρχει), το Λαογραφικό Μουσείο (που ήδη αναστηλώνεται), το Γεωλογικό-Παλαιοντολογικό Μουσείο ( που προτείνουμε να δημιουργηθεί), μαζί με το Αρχαιολογικό Μουσείο (που συζητείται να κατασκευαστεί), θα αποτελέσουν κομβικά σημεία του δικτύου Μουσείων του Δήμου. Προϋπόθεση για τη δημιουργία αυτού του δικτύου είναι η φυσική διασύνδεση τους, αλλά και η διασύνδεσή τους με τη χρήση των νέων τεχνολογιών.
Φυσική διασύνδεση των Μουσείων: Διευκόλυνση της πρόσβασης σε αυτά με τη δημιουργία φυσικών περιβαλλοντικών μονοπατιών - διαδρομών, που θα συνδέουν τα Μουσεία μεταξύ τους και όπου σημεία αρχαιολογικού, περιβαλλοντικού, γεωλογικού κλπ. ενδιαφέροντος θα επισημαίνονται.
Διασύνδεση των Μουσείων με τη χρήση των νέων τεχνολογιών:
1. Λειτουργία δικτυακού κόμβου στον οποίο εκτός από τα εκθέματα του μουσείου θα παρουσιάζονται και περιοχές του Δήμου μας με πολιτισμικό ενδιαφέρον, στο πλαίσιο διασύνδεσης του δικτυακού μας κόμβου με προγράμματα πολιτιστικών διαδρομών στο διαδίκτυο.
2.Διασύνδεση των Μουσείων μεταξύ τους με τη χρήση των νέων τεχνολογιών, δηλαδή η μεταξύ τους δικτύωση. Αφού γίνει λεπτομερής καταγραφή και ψηφιοποίηση όλων των αντικειμένων των Μουσείων, θα δημιουργηθούν οι απαραίτητες βάσεις δεδομένων που θα επιτρέπουν την ενιαία διαχείριση και την από κοινού προβολή των Μουσείων.
Το Μουσείο
Ο χώρος που αφού επιλέχθηκε στη συνέχεια μετρήθηκε και αποτυπώθηκε, είναι η αποθήκη του αγροτικού συνεταιρισμού που βρίσκεται μέσα στο Λυκούδι. Η πρόταση επανάχρησης είναι η εξής :
1. Υπάρχουσες Αίθουσες: 1.α. Αίθουσα παλαιοντολογικών – γεωλογικών ευρημάτων.
1.β. Αίθουσα εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.
2. Χώροι που θα δημιουργηθούν: 2.α. Χώροι υγιεινής, αποθήκευσης.
2.β. Πωλητήριο, μικρό αναψυκτήριο.
3. Διαμόρφωση υπαίθριου χώρου.
Το οργανόγραμμα του Μουσείου
Προτείνεται οργανόγραμμα του Μουσείου που πιστεύουμε ότι καλύπτει τις βασικότερες λειτουργίες ενός σύγχρονου Μουσείου.
Τα γραφεία του προσωπικού προτείνουμε να είναι σε χωριστό κτίριο - διοικητήριο του Μουσείου, στο Κοινοτικό Κατάστημα, ένα μικρό κτίριο που βρίσκεται στη μέση της απόστασης μεταξύ του Γυμνασίου Λυκουδίου και του προτεινόμενου Μουσείου.
Το Μουσείο και τα παιδιά.
Κάθε σχολείο της ευρύτερης περιοχής θα μπορεί να επισκεφτεί μια τουλάχιστον φορά το δίκτυο των μουσείων του Δήμου μας. Σε μια επίσκεψη στο Παλαιοντολογικό - Γεωλογικό Μουσείο στόχος είναι η εξοικείωση των παιδιών με το δύσκολο αντικείμενο της Παλαιοντολογίας και η ευαισθητοποίησή τους σε θέματα περιβάλλοντος.
Εκτός, από τις ξεναγήσεις, το Μουσείο θα παρέχει εκπαιδευτικές δυνατότητες πχ.
· Εκπαιδευτικά προγράμματα παλαιοντολογικού και γεωλογικού ενδιαφέροντος για μαθητές σχολείων.
· Εκπαιδευτικές δράσεις που θα διεξάγονται από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς βάσει του εκπαιδευτικού υλικού που θα παρέχεται από το Μουσείο πχ. παιχνίδι αναγνώρισης ορυκτών κλπ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: