Συνολικές προβολές σελίδας

"Περιβαλλοντική Εκπαίδευση σε Προστατευόμενες Περιοχές, υπό το πρίσμα της Αειφορίας"


Το Μεσογειακό Γραφείο Πληροφόρησης (MIO-ECSDE), στo πλαίσιo του προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ 2007-2008 δημιούργησε έναν πολύτιμο οδηγό, για τους επισκέπτες Προστατευόμενων Περιοχών. Το πρόγραμμα συνολικά περιλαμβάνει την ανάπτυξη και παραγωγή έντυπου και ηλεκτρονικού επιμορφωτικού υλικού για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (ΠΕ) & την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΑΑ) σε Προστατευόμενες Περιοχές (ΠΠ), με έμφαση στις 27 Προστατευόμενες Περιοχές στις οποίες έχει θεσμοθετηθεί η λειτουργία Φορέων Διαχείρισης (ΦΔΠΠ).

Το υλικό απευθύνεται σε στελέχη Κέντρων Πληροφόρησης και Φορέων Διαχείρισης ΠΠ, στους ανά νομό Υπευθύνους ΠΕ και σε στελέχη ΚΠΕ (ομάδα στόχου). Ευρύτερα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όλους όσους ασχολούνται με την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση.

Το υλικό, στο σύνολό του αποτελείται δε από

- ένα βιβλίο-εγχειρίδιο και
- ένα CD με σχετικό υποστηρικτικό υλικό (όπως φωτογραφίες, κείμενα αναφοράς και παραρτήματα, πληροφορίες για τους 27 ΦΔΠΠ κ.α.).

Στον ιστοτόπο, που παραθέτουμε παρακάτω, μπορείτε να «κατεβάσετε» το ενδιαφέρον έντυπο υλικό και επιπλέον συνοδευτικά κείμενα που μπορεί να σας ενδιαφέρουν.

http://www.mio-ecsde.org/epeaek09/book/perivallontikiekpaidefsi.pdf

Δεν υπάρχουν σχόλια: