Συνολικές προβολές σελίδας

Ενδεικτική Θεματολογία προσέγγισης του θεματικού έτους με τίτλο: "Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Ανθρώπινα Δικαιώματα"


Κοινωνικές διακρίσεις,
Βία,
Προκαταλήψεις,
Κοινωνικός αποκλεισμός,
Πολυεθνικές και πολυπολιτισμικές κοινωνίες,
Κοινωνική Ευθύνη,
Εκπαιδευτική πολιτική και ανθρώπινα δικαιώματα,
Το δικαίωμα όλων στην ανάπτυξη,
Το δικαίωμα όλων για ένα καθαρό και υγιές περιβάλλον,
Ίσες ευκαιρίες,
Δικαιοσύνη και δικαιώματα για όλους,
Οικονομικοί και περιβαλλοντικοί μετανάστες,
Διαπροσωπικές σχέσεις,
Επικοινωνία και αλληλοκατανόηση,
Αξίες και κανόνες για μια καλύτερη ζωή,
Περιβαλλοντική υποβάθμιση και ποιότητα ζωής στον κόσμο μας,
Οικονομία, ανάπτυξη και περιβάλλον,
Διαχείριση φυσικών πόρων στις αναπτυγμένες κοινωνίες και στον Τρίτο κόσμο,
Ανθρώπινη φτώχεια,
Ανθρώπινη αξιοπρέπεια,
Υπερκατανάλωση και τρίτος κόσμος,
Σεβασμός στον άνθρωπο, την κοινωνία, το περιβάλλον,
Βιοκαύσιμα και ανθρώπινα δικαιώματα,
Διατροφική κρίση και ανθρώπινα δικαιώματα,
Κλιματικές αλλαγές και ανθρώπινα δικαιώματα,
Ενέργεια και Ανθρώπινα δικαιώματα,
Οικολογία και ανθρώπινα δικαιώματα,
Οικολογική κρίση και παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,
Παιδεία και ανθρώπινα δικαιώματα,
Ηθική, Ειρήνη, Δημοκρατία και Πολίτης,
Ενημερωμένος πολίτης - Ακτιβιστικές δράσεις

Δεν υπάρχουν σχόλια: