Συνολικές προβολές σελίδας

ECOMOBILITY, Οικολογική μετακίνηση, σχ. έτος 2010 - 2011

Όπως μας ενημερώνει το ECOCITY, ο Εθελοντικός Οργανισμός Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης, θα πραγματοποιηθεί και στην τρέχουσα σχολική περίοδο 2010-11, για όγδοη συνεχόμενη περιόδο η Εκστρατεία ECOMOBILITY, που έχει ως στόχο την διάπλαση της Περιβαλλοντικής Αντίληψης των εφήβων στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής στις πόλεις.
Η Εκστρατεία γίνεται με τη συνεργασία και συστράτευση σημαντικών Επιστημονικών Ιδρυμάτων και Οργανισμών, επενδύοντας στην καλλιέργεια σεβασμού της επιλογής πράσινων τρόπων μετακίνησης στις πόλεις.
Για τον σκοπό αυτό το Υπουργείο Παιδείας έχει προωθήσει την Εγκύκλιο για την ανάπτυξη των συμμετοχών και του πλαισίου συνεργασίας και θα είναι σημαντικό να συμμετέχουν Γυμνάσια από την περιοχή μας στην προσπάθεια ευαισθητοποίησης των ίδιων των μαθητών αλλά και της τοπικής κοινωνίας. Κατά το παρελθόν σχολικό έτος, από το Νομό Λάρισας υπήρξε συμμετοχή από το 1ο Γυμνάσιο Φαρσάλων, με -ομολογουμένως- εντυπωσιακό αποτέλεσμα.
Το ECOMOBILITY είναι ένα σημαντικό και πολυβραβευμένο πρόγραμμα που
θα υλοποιηθεί σε 25 πόλεις της χώρα μας, από
ομάδες μαθητών της Γ΄ τάξης Γυμνασίων, που μελετούν τα
προβλήματα και τις συμπεριφορές μετακίνησης στις πόλεις και
καταθέτουν προτάσεις σε εκδηλώσεις, οι οποίες διοργανώνονται με τη
συνεργασία των Τοπικών Αρχών και τη συμμετοχή εκπροσώπων
Φορέων και πολιτών.
Το πρόγραμμα καλλιεργεί έντονα την περιβαλλοντική διάπλαση των
εφήβων μας, μέσα από το μήνυμα «Οι Μαθητές Ερευνούν, οι Πόλεις
Ενημερώνονται, η Κοινωνία Ευαισθητοποιείται». Έτσι η βελτίωση της
ποιότητας της ζωής στις μεγάλες πόλεις έχει κυρίαρχη θέση στην
ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση τους, με σκοπό την ευρύτερη
διάδοση του μηνύματος στην οικογένεια, στο σχολείο και στην τοπική
κοινότητα. Κάτι που είναι βέβαιο πως χωρίς τη συνεργασία σας και την
εμπλοκή σας, η επένδυση στους νέους μας δεν θα έχει την ανάλογη
απόδοση.
Η έγκαιρη ενημέρωση τωνμαθητών, όπως έδειξε η εμπειρία των προηγούμενων ετών, είναι
απαραίτητη και ουσιαστική για την καλλιέργεια του μηνύματος. Θα είναι
σημαντικό να συμμετέχουν Γυμνάσια από την περιοχή μας στην
προσπάθεια ευαισθητοποίησης των ίδιων των μαθητών αλλά και της
τοπικής κοινωνίας.
Περισσότερες πληροφορίες στο site του ECOCITY: http://www.ecocity.gr/
και ιδιαιτέρως εδώ: http://www.ecomobility.gr/greek/index.php

Δεν υπάρχουν σχόλια: