Συνολικές προβολές σελίδας

Διαδικτυακό σεμινάριο για την εκπαίδευση και τα ανθρώπινα δικαιώματα


Από τις 8 Νοεμβρίου μέχρι και τις 3 Δεκεμβρίου του 2010 διοργανώθηκε ένα διαδικτυακό σεμινάριο για την εκπαίδευση και τα ανθρώπινα δικαιώματα, από το North-South Centre του Συμβουλίου της Ευρώπης και το Network University. Ανάμεσα στα άλλα πολύ ενδιαφέροντα που ακούστηκαν ήταν και ότι η εκπαίδευση για τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως και η περιβαλλοντική εκπαίδευση άλλωστε, πρέπει να συνδυάζει ποικιλία εκπαιδευτικών μεθόδων για να προωθεί τη διασαφήνιση αξιών, την αλλαγή στάσεων, την απόκτηση δεξιοτήτων και τον εμπλουτισμό των γνώσεων. Με άλλα λόγια, να ανοίγει τα μάτια των ανθρώπων στις ανισότητες του κόσμου μας αλλά και στην πραγματικότητα που ζούμε και να μας ενδυναμώνει ώστε να μπορούμε να κατακτήσουμε θετικές αλλαγές στη ζωή μας.
Τονίστηκαν ιδιαίτερα η αξία της εκπαίδευσης, που προωθεί τη συνεχή ανάπτυξη της σκέψης, των αισθημάτων, των απόψεων και των στάσεών μας στη ζωή. Oι μαθητές θα πρέπει να διασαφηνίσουν τις δικές τους αξίες, αλλά και να εξοικειωθούν με τις παγκόσμιες αξίες, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την αλληλεγγύη και την παγκόσμια δικαιοσύνη και να πιστέψουν στην αξία της συμμετοχής και του ενεργού πολίτη.
Προσθήκη  εικόνας
Ο κατάλογος αξιών που θα πρέπει να εμφυσήσει ο εκπαιδευτικός στους μαθητές του είναι μακρύς, αλλά ξεκινάει από την αυτοεκτίμηση, την υπερηφάνεια και τον αλληλοσεβασμόΤο σεβασμό για τους άλλους και κυρίως για τη διαφορετικότητα των άλλων. Τη συλλογική κοινωνική ευθύνη για τις πιο ευάλωτες ομάδες της κοινωνίας και του πλανήτη μας. Την προσωπική και τη συλλογική ευθύνη μας για την προστασία του περιβάλλοντος και την αρμονία του ανθρώπου με τη φύση. Την ανοικτή σκέψη/προσέγγιση στο διαφορετικό και το άγνωστο, για να μπορέσουμε να γνωρίσουμε τον πλούτο και την πολυπλοκότητα του κόσμου μας. Τη θετική στάση σε κάθε είδους αλλαγή και μεταμόρφωση που θα συμβάλει στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου, στην αίσθηση του «ανήκειν» στην τοπική ή παγκόσμια κοινωνία μας και επομένως στη συμμετοχή μας στα κοινά και την ενεργό μας δράση για μια δημοκρατική και δίκαιη κοινωνία. Και τέλος στην αλληλεγγύη, που θα μας οδηγήσει σε έναν αειφόρο κόσμο, με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, τη συνεργασία και τη δικαιοσύνη.

Ας είναι αυτές οι πρώτες μας σκέψεις για τον καινούργιο χρόνο …

Υλικό από το εν λόγω διαδικτυακό Σεμινάριο θα βρείτε εδώ:
http://hre.netuni.nl/page.php?id=12

πηγή: WWF Ελλάς

Δεν υπάρχουν σχόλια: