Συνολικές προβολές σελίδας

Διαγωνισμός video από τη Δ.Ε.Υ.Α.Λ. για Μαθητές των Γυμνασίων του Δήμου Λαρισαίων: "Νερό, η ζωή μας"

Με το υπ' αριθμόν 1052/16-02-2011 έγγραφο της Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης ν. Λάρισας γνωστοποιήθηκε στα Γυμνάσια του Δήμου Λαρισαίων ο παρακάτω Διαγωνισμός video με θέμα το Νερό.


Ανακοίνωση και Οργάνωση του Διαγωνισμού:
Η Δ.Ε.Υ.Α.Λ. ανακοινώνει τον σχολικό Διαγωνισμό, που απευθύνεται σε μαθητικές ομάδες των Γυμνασίων του Δήμου Λαρισαίων με θέμα: «Νερό, η ζωή μας!» για το σχολικό έτος 2010-2011
Στόχοι του Διαγωνισμού:
- Προώθηση της δημιουργικότητας των μαθητών των Γυμνασίων της Πόλης μας.
- Ενθάρρυνση των μαθητών, ώστε να αναπτύξουν μια θετική στάση απέναντι στην εξοικονόμηση του νερού αλλά και ανάπτυξη θετικής και δημιουργικής απόκρισης με στόχο την επίλυση προβλημάτων, που σχετίζονται με την αλόγιστη σπατάλη του Νερού..
- Ενσωμάτωση της αξίας της Αειφορίας στο εκπαιδευτικό πλαίσιο, μέσω κατάλληλης εκπαίδευσης και εξάσκησης, ώστε να γίνει καλύτερα κατανοητή η έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης αλλά και να καθοριστεί η εξοικονόμηση νερού ως στόχος, τόσο για το σχολείο, όσο και για την ευρύτερη κοινωνία.
Ποιοι μπορούν να συμμετέχουν;
Μαθητικές Ομάδες των Γυμνασίων του Δήμου Λαρισαίων, που συμμετέχουν σε Σχολικά Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, αλλά και οποιαδήποτε άλλη Ομάδα Μαθητών δημοσίου ή ιδιωτικού Σχολείου του Δήμου Λαρισαίων. Κάθε Σχολείο μπορεί να λάβει μέρος στο Διαγωνισμό με μία ή περισσότερες συμμετοχές, εφ’ όσον υπάρξουν αντίστοιχα περισσότερες μαθητικές Ομάδες.

Θεματολογία του Διαγωνισμού:
Τα βίντεο, που θα κατατεθούν:
• θα πρέπει να σχετίζονται με το Νερό και την αειφόρο χρήση του στο αστικό περιβάλλον της πόλης μας.
• θα πρέπει να έχουν ως στόχο την δημοσιοποίηση αποτελεσματικών ιδεών, όσον αφορά τη σχέση του φυσικού αυτού αγαθού με την πόλη μας, ώστε να ενημερωθούν οι πολίτες για την αναγκαιότητα της προστασίας και της εξοικονόμησής του.
• θα μπορούσαν να έχουν ως στόχο τη διερεύνηση της υπάρχουσας κατάστασης στην τοπική κοινωνία, στο Σχολείο, στην Οικογένεια, στην Πόλη μας.
• θα μπορούσαν να περιέχουν θέματα όπως η εκπαίδευση και η ενημέρωση των πολιτών, η αύξηση της ευαισθητοποίησης, η επίδειξη δράσεων και τακτικών αειφορικής διαχείρισης, που έχουν αναπτυχθεί στο σχολείο, στο σπίτι ή στην τοπική κοινωνία, καθώς και η παρακίνηση των πολιτών για εξοικονόμηση Νερού.
Για να επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι, η εργασία μπορεί να εστιαστεί στις ακόλουθες λέξεις-κλειδιά ως σημείο αναφοράς:
• Βιώσιμη πόλη
• Σχολείο
• Εκπαίδευση
• Αειφορική διαχείριση του Νερού
• Εξοπλισμός, που εξοικονομεί Νερό στο περιβάλλον το οποίο ζούμε (Σχολείο – Σπίτι)
• Λογική και αποτελεσματική χρήση του Νερού
• Ποιότητα του Νερού
• Περιβαλλοντική εκπαίδευση των Μαθητών και συμμετοχή των πολιτών, σε θέματα εξοικονόμησης Νερού.

Σημαντικές ημερομηνίες:
Ημερομηνία εγγραφής: Μέχρι την
Παρασκευή 4 Μαρτίου 2011
Προθεσμία υποβολής : Οι εργασίες μπορούν να υποβληθούν μέχρι την
Παρασκευή 6 Μαΐου 2011.
Αξιολόγηση από τους κριτές:
Μέχρι 15 Μαΐου 2011.
Ανακοίνωση των νικητριών ομάδων: Οι νικητές θα ανακοινωθούν στο
τέλος Μαΐου 2011.
Παράδοση βραβείων: Οι νικητές θα παραλάβουν τα βραβεία τους κατά τον εορτασμό της «Ημέρας Περιβάλλοντος» την
5η Ιουνίου 2011.
Εγγραφή:
Οι ομάδες μπορούν να εγγραφούν, για να λάβουν μέρος στο Διαγωνισμό, συμπληρώνοντας την παρακάτω Αίτηση Συμμετοχής την οποία και θα πρέπει να στείλουν στο γραφείο Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 4 Μαρτίου 2011. Η αποστολή της Αίτησης μπορεί να γίνει είτε με fax στο νούμερο: 2410555245 είτε με e-mail στο: grper@dide.lar.sch.gr
Θα σας αποσταλεί βεβαίωση παραλαβής της αίτησης συμμετοχής σας.
Υποβολή βίντεο:
Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν τα βίντεο σε ψηφιακή μορφή, το αργότερο μέχρι 6 Μαΐου 2011, στο παραπάνω γραφείο, στη διεύθυνση: Καστοριάς 2Α, πίσω από το ALEX PAK της οδού Φαρσάλων.
Μορφή Βίντεο: τα βίντεο μπορούν να υποβληθούν στις ακόλουθες μορφές: WMV, AVI, MPG-1, και MPG4.
Μέγιστο μέγεθος αρχείου: 100 MG

Γενικοί Όροι:
• Τα βίντεο πρέπει να μην έχουν διάρκεια μεγαλύτερη των 3 λεπτών.
• Τα βίντεο μπορούν να περιλαμβάνουν, είτε αφήγηση είτε εικόνα με μουσική επένδυση.
• Βίντεο που έχουν ήδη υποβληθεί σε άλλους διαγωνισμούς δεν μπορούν να υποβληθούν εδώ.
• Οι εργασίες θα προβληθούν σε Σχολεία της Πόλης μας, στα πλαίσια ενημέρωσης των μαθητών από τη Δ.Ε.Υ.Α.Λ., για τη χρήση και την ποιότητα του νερού.
• Οι συμμετέχοντες συμφωνούν ότι, οι δημιουργίες τους μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τη Δ.Ε.Υ.Α.Λ. για τον παραπάνω σκοπό, δωρεάν και χωρίς την παραχώρηση ειδικών αδειών.
Κριτήρια Βράβευσης:
Για την αξιολόγηση των βίντεο θα ληφθούν υπόψη τα παρακάτω:
1. Σχετικότητα του βίντεο με την αειφορική χρήση του Νερού και τη μεγάλη σπουδαιότητά της.
2. Πρωτοτυπία της ιδέας, καθώς και ικανότητα ανάπτυξης εκπαιδευτικών αξιών, που έχουν σχέση με την αειφορική διαχείριση του Νερού.
3. Ποιότητα διδακτικής προσέγγισης.
4. Καλλιτεχνική ποιότητα. (Σημείωση: Η τεχνική ποιότητα δεν αξιολογείται).
Κριτική Επιτροπή:
Η κριτική επιτροπή θα αποτελείται από 5 μέλη:
• τον Γενικό Διευθυντή της Δ.Ε.Υ.Α.Λ.,
• τον Υπεύθυνο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Β/θμιας Εκπ/σης Ν. Λάρισας,
• έναν εκπρόσωπο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
• έναν εκπρόσωπο του Θεσσαλικού Θεάτρου ή άλλου ομοειδούς φορέα και
• έναν εκπρόσωπο του «Συλλόγου Φίλων του Πηνειού και του Παραποτάμιου Πολιτισμού».
Βραβεία:

1ο Βραβείο: Δωροεπιταγή 500 €, για αγορά ηλεκτρικού/ηλεκτρονικού εξοπλισμού για το Σχολείο της νικήτριας ομάδας, από Κατάστημα Ηλεκτρικών Ειδών της Πόλης μας.
2ο Βραβείο: Δωροεπιταγή 300 €, για αγορά ηλεκτρικού/ηλεκτρονικού εξοπλισμού για το Σχολείο της βραβευμένης ομάδας, από Κατάστημα Ηλεκτρικών Ειδών της Πόλης μας.
3ο Βραβείο: Δωροεπιταγή 300 €, για αγορά ηλεκτρικού/ηλεκτρονικού εξοπλισμού για το Σχολείο της βραβευμένης ομάδας, από Κατάστημα Ηλεκτρικών Ειδών της Πόλης μας.
Σε κάθε συμμετέχοντα θα δοθεί πιστοποιητικό, που θα επιβεβαιώνει τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό.


ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΠΡΟΣ
τη Δ.Ε.Υ.Α.Λ.
& τον Υπευθύνο Π.Ε. Β/θμιας Εκ/σης Ν. Λάρισας
(Οι αιτήσεις να αποσταλούν στον Υπευθύνο Π.Ε.
ηλεκτρονικά στο grper@dide.lar.sch.gr ή στο fax: 2410 555245
μέχρι την Παρασκευή 4 Μαρτίου 2011)

Α Ι Τ Η Σ Η συμμετοχής στο σχολικό Διαγωνισμό,
που απευθύνεται σε μαθητικές ομάδες των Γυμνασίων
του Δήμου Λαρισαίων, με θέμα:
«Νερό, η ζωή μας!»

Σχολική Μονάδα: ___________________________________________________

Ονοματεπώνυμο Συντονιστή Εκπαιδευτικού: ________________________

_____________________________________________________________________

Τηλέφωνο Σχολείου: ________________________________________________

e-mail Σχολείου: ____________________________________________________

Αριθμός Μελών της Μαθητικής Ομάδας: ____________________________Ημερομηνία: ______________________________________________

Υπογραφή Συντονιστή Εκπαιδευτικού___________________________


Δεν υπάρχουν σχόλια: