Συνολικές προβολές σελίδας

Συμμετοχή στο eTwinning Contact Seminar με θέμα: «Η βιοποικιλότητα στα προγράμματα eTwinning»

Η δράση eTwinning (http://www.etwinning.net), με επίσημη έναρξη τον Ιανουάριο του 2005, προωθεί τη χρήση Νέων Τεχνολογιών και τη συνεργασία των ευρωπαϊκών σχολείων. Το eTwinning αποτέλεσε τη βασική δράση του προγράμματος eLearning για τα έτη 2004-2006. Πλέον εντάσσεται στο Πρόγραμμα για τη Διά Βίου Μάθηση. Το eTwinning υποστηρίζεται από την Κεντρική Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης (ΚΥΥ) και ένα δίκτυο από Εθνικές Υπηρεσίες Υποστήριξης (ΕΥΥ).
Στο πλαίσιο του προγράμματος eTwinning , η ελληνική Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης eTwinning οργανώνει Contact Seminar (σεμινάριο εξεύρεσης συνεργατών) στις 24-27 Νοεμβρίου 2011 με θέμα: «Η βιοποικιλότητα στα προγράμματα eTwinning» στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Κλειτορίας. Στο σεμινάριο θα συμμετέχουν εκπαιδευτικοί από διάφορες χώρες της Ευρώπης. Από την Ελλάδα θα επιλεγούν περίπου 10 εκπαιδευτικοί που εργάζονται σε Γυμνάσια και Λύκεια της χώρας κατά το σχ. έτος 2011-12 και θα συμμετέχουν με έξοδα του προγράμματος.
Καλούνται κατά προτεραιότητα οι εκπαιδευτικοί ειδικότητας ΠΕ04.04 και ΠΕ 04.03 που:
1. Έχουν συμμετάσχει σε προγράμματα eTwinning ,
2. Είναι ήδη εγγεγραμμένοι στο eTwinning ή έχουν σκοπό να εγγραφούν
και δεσμεύονται εγγράφως ότι θα αναλάβουν φέτος πρόγραμμα eTwinning με σχετικό θέμα
να δηλώσουν συμμετοχή ηλεκτρονικά έως τις 15 Οκτωβρίου 2011.
Η φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι διαθέσιμη στον παρακάτω σύνδεσμο: http://www.etwinning.gr/survey/index.php?sid=11978&lang=el .
Τα ονόματα όσων επιλεγούν θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα: http://www.etwinning.gr Σε περίπτωση πολλών αιτήσεων θα επιλεγούν με κλήρωση .

Δεν υπάρχουν σχόλια: