Συνολικές προβολές σελίδας

Κ.Π.Ε. Μολάων: Λειτουργία του Εθνικού Θεματικού Δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης: "Κάστρο, ο τόπος το ορίζει και ο άνθρωπος το χτίζει".Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Μολάων για τρίτη συνεχόμενη χρονιά λειτουργεί το Εθνικό Θεματικό Δίκτυο ΠΕ «Κάστρο, ο τόπος το ορίζει και ο άνθρωπος το χτίζει» και καλεί ομάδες μαθητών που εκπονούν σχετικό πρόγραμμα να συμμετάσχουν στο εγκεκριμένο Εθνικό Θεματικό Δίκτυο ΠΕ.
Η χώρα μας, λόγω της ιδιαίτερης γεωγραφικής της θέσης, υπήρξε πεδίο διεκδίκησης για πολλούς λαούς. Σε κάθε γωνιά της Ελλάδας υπάρχουν απομεινάρια αυτών των οχυρώσεων που μπορεί να είναι κάστρα, οχυρά, φρούρια, πυργόσπιτα και ο,τιδήποτε συνέβαλλε στην προστασία των κατοίκων της εποχής εκείνης. Εμείς σήμερα καλούμαστε να μελετήσουμε αυτούς τους χώρους όχι μόνο μέσα στο ιστορικό πλαίσιο που δημιουργήθηκαν αλλά και ως μια σχέση αλληλεξάρτησης με τους κατοίκους τους. Μέσα από τα ίχνη των ανθρώπων στο χώρο αντιλαμβανόμαστε τη σχέση αλληλεξάρτησης ανθρωπογενούς και φυσικού περιβάλλοντος.
Τα Σχολεία που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Δίκτυο θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση συμμετοχής που θα βρουν στο σχετικό e-mail, που στάλθηκε από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Λάρισας την 17η Οκτωβριόυ 2011 και να την υποβάλλουν στο ΚΠΕ Μολάων με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: kpe-molaon@sch.gr μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου.
Ενημερώνουμε τα Σχολεία ότι είναι έτοιμο υποστηρικτικό υλικό για την υλοποίηση του προγράμματος, το οποίο διατίθεται από το ΚΠΕ Μολάων σε όσους συμμετάσχουν στο Εθνικό Δίκτυο ή συνεχίζουν για δεύτερη χρονιά την υλοποίηση του προγράμματος.
Επίσης το ΚΠΕ Μολάων θα διοργανώσει σχετικό σεμινάριο κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς με σκοπό την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού και επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών που υλοποιούν ανάλογο πρόγραμμα.
Οι συντονιστές εκπαιδευτικοί των μαθητικών ομάδων θα πρέπει να κοινοποιούν στο ΚΠΕ Μολάων το παραγόμενο προϊόν.

Δεν υπάρχουν σχόλια: