Συνολικές προβολές σελίδας

Κ.Π.Ε. Νάουσας: Εθνικά Θεματικά Δίκτυα Π.Ε. με θέματα: 1. «Γεωργία & Περιβάλλον» και 2. «Βιομηχανική Κληρονομιά».

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Νάουσας προσκαλεί, όσα σχολεία επιθυμούν, να συμμετέχουν στα Εθνικά Θεματικά Δίκτυα που συντονίζει, με θέματα: «Γεωργία & Περιβάλλον» και «Βιομηχανική Κληρονομιά».
Πληροφορίες για τα δίκτυα μπορείτε να πάρετε από τις ιστοσελίδες:
Για το Εθνικό Δίκτυο Σχολείων «Γεωργία & Περιβάλλον»:
http://www.geoperi.gr/
Για το Εθνικό Δίκτυο Σχολείων «Βιομηχανική Κληρονομιά»:
http://www.viokliron.gr/
Στις αντίστοιχες ηλεκτρονικές ιστοσελίδες θα βρείτε τις Αιτήσεις, που πρέπει να συμπληρώσετε για να συμμετάσχετε στα Δίκτυα.
Το Κ.Π.Ε. θα οργανώσει σεμινάρια σχετικά με τη θεματική των ανωτέρω δικτύων και θα φροντίσει για την αποστολή εκπαιδευτικού υλικού στα σχολεία που θα δηλώσουν συμμετοχή στα δίκτυα.


Δεν υπάρχουν σχόλια: