Συνολικές προβολές σελίδας

Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του Δικτύου ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS


Το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS, συνεπές και φέτος στο ραντεβού του με την εκπαιδευτική κοινότητα, υλοποιεί για τη σχολική χρονιά 2011-12 τα εγκεκριμένα από το Υπουργείο Παιδείας προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, «Εξοικονόμηση Νερού στα σχολεία - Watersave», «Δράση για το κλίμα!» και «Προστασία των θαλάσσιων και παράκτιων οικοσυστημάτων – Save the MED». Παράλληλα, εμπλουτίζουμε τις θεματικές μας με παρουσιάσεις που αφορούν στην «Επαναχρησιμοποίηση Νερού», στις «Βιώσιμες Πόλεις» και στα «Πράσινα Επαγγέλματα», συμβάλλοντας έτσι στην ενημέρωση ευαισθητοποίηση χιλιάδων μαθητών σε όλη την Ελλάδα. Τα τελευταία χρόνια μέσω των συγκεκριμένων δράσεων έχουν ενημερωθεί 40.000 μαθητές από όλη την Ελλάδα!
Οι ενημερωτικές παρουσιάσεις προσαρμόζονται ανάλογα με την ηλικία των εκπαιδευόμενων, διαρκούν μία διδακτική ώρα (45’) και πραγματοποιούνται από εξειδικευμένους συνεργάτες του Δικτύου ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS με χρήση σύγχρονων οπτικοακουστικών μέσων. Επίσης, συνοδεύονται από δημιουργική συζήτηση με τους μαθητές με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων και προβληματισμών πάνω στο εκάστοτε περιβαλλοντικό ζήτημα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ενθάρρυνση για ανάληψη δράσεων από τους ίδιους τους μαθητές, τόσο μέσα στο σχολείο, όσο και έξω από αυτό.
Αναλυτικότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στις εκπαιδευτικές ιστοσελίδες του Δικτύου ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS για την εξοικονόμηση υδατικών πόρων στο www.watersave.gr και για την κλιματική αλλαγή και την εξοικονόμηση ενέργειας στο www.climateactions.gr. Για τις δύο αυτές ενότητες, έχουν σχεδιαστεί, επίσης ολοκληρωμένα εκπαιδευτικά πακέτα που είναι διαθέσιμα στις παραπάνω ιστοσελίδες και λειτουργούν επιβοηθητικά για τους εκπαιδευτικούς που υλοποιούν προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.
Επιπροσθέτως, το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS στοχεύοντας στη συνεχή βελτίωση και επικαιροποίηση των μεθόδων επικοινωνίας του με τα παιδιά και στην διαμόρφωση ελκυστικών και διαδραστικών παρουσιάσεων που θα ενδυναμώσουν το αίσθημα της περιβαλλοντικής τους συνείδησης, εμπλουτίζει από φέτος τις παρουσιάσεις του, εισάγοντας στοιχεία από τον υπέροχο κόσμο του θεάτρου.
Πρόκειται για παραστάσεις που συντονίζουν ειδικά εκπαιδευμένοι παιδαγωγοί-θεατρολόγοι, χρησιμοποιώντας ποικίλα καλλιτεχνικά εκφραστικά μέσα, όπως αισθησιοκινητικές δράσεις, αφήγηση, κουκλοθέατρο, μάσκα, μαριονέτα και ομαδικά παιχνίδια. Στις παραστάσεις αυτές τα παιδιά συμμετέχουν ενεργά και, μέσα από την εμπλοκή τους, γίνονται δέκτες σημαντικών πληροφοριών για το περιβάλλον καθώς και οικολογικών μηνυμάτων.
Η διάρκεια κάθε παράστασης είναι δύο διδακτικές ώρες (90’) και λόγω των ιδιαιτεροτήτων της προϋποθέτει ειδικούς όρους καθώς και χαμηλό κόστος συμμετοχής κατόπιν συνεννόησης με το εκάστοτε σχολείο.
Περισσότερες Πληροφορίες
Κουκιάσα Μυρσίνη
Υπεύθυνη Συντονισμού Σχολικών Δράσεων
Τηλ: 210-8228795, Email: schools@medsos.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: