Συνολικές προβολές σελίδας

Εθνικό Θεματικό Δίκτυο του Κ.Π.Ε. Θέρμου - Μεσσολογγίου με τίτλο: "Τα ελληνικά ποτάμια στη Φύση, την Παράδοση και τον Πολιτισμό"

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) Θέρμου & Μεσολογγίου αποφάσισε να συνεχισθεί και για τη σχολική χρονιά 2011-2012, η λειτουργία του εθνικού θεματικού Δικτύου που συντόνιζε το πρώην ΚΠΕ Θέρμου με τίτλο «Τα ελληνικά ποτάμια στη Φύση, την Παράδοση και τον Πολιτισμό».
Το ΚΠΕ παράλληλα υλοποιεί και σχετικό πρόγραμμα Π.Ε με τίτλο
« Ο Εύηνος Ποταμός- η ροή του ποταμού στη ροή του χρόνου».
Σκοποί και στόχοι του δικτύου
• Η διασύνδεση δημοτικών σχολείων, γυμνασίων και Λυκείων σε μια ενιαία θεματική και μεθοδολογική προσέγγιση, με τις αναγκαίες – για κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης – προσαρμογές.


•Η ανταλλαγή πληροφοριών, απόψεων,ιδεών και υλικών, μέσω επισκέψεων, σεμιναρίων, αδελφοποιήσεων, διαδικτυακών διαδικασιών, υιοθεσιών- ευαίσθητων οικολογικά- περιοχών και άλλων κοινωνικο-οικολογικών δράσεων. Καλούνται οι μαθητές:
•Να παρατηρήσουν, να κατανοήσουν και να αξιολογήσουν τις αξίες και λειτουργίες του ποταμού και της γύρω περιοχής του.
•Να προσεγγίσουν τις παραδοσιακές, οικονομικές, παραγωγικές και πολιτισμικές διαστάσεις του ποταμού και παραποτάμιου οικοσυστήματος της περιοχής.
•Να μετρήσουν και να υπολογίσουν τα φυσικά-χημικά και βιολογικά χαρακτηριστικά του ποταμού.
•Να μελετήσουν την ιστορική και αρχαιολογική εξέλιξη της ευρύτερης περιοχής.
•Να γνωρίσουν τη λειτουργία και τα προβλήματα που προκαλούν τα ρέματα και οι χείμαρροι στα φυσικά και ανθρωπογενή οικοσυστήματα της περιοχής.
Αντικείμενο και θεματικές ενότητες του δικτύου
•Το ποτάμι γενικά, αξίες και λειτουργίες του ποταμού.
•Το ποτάμι στις εποχές του έτους
•Τα παραποτάμια δάση.
•Το νερό ως ανανεώσιμη πηγή ενέργειας
•Τα φράγματα και γενικά οι ανθρώπινες επεμβάσεις στην ροή του ποταμού.
•Το νερό στη φύση, στον πολιτισμό, στην παράδοση, στην θρησκεία, στις τέχνες στην υγεία, στην οικονομία.
•Οι νερόμυλοι, οι νεροτριβές και τα μαντάνια
•Λαϊκή παράδοση για τις βρύσες, τις πηγές και τα γεφύρια.
•Παράδοση και αγροτικές ασχολίες
•Μοναστήρια, ξωκλήσια και πανηγύρια.
•Οι χείμαρροι και τα ρέματα
•Αρχαιολογικά ευρήματα στην ευρύτερη περιοχή
•Πεζοπορία, ράφτινγκ, καγιάκ, αναρρίχηση και άλλες ψυχαγωγικές δραστηριότητες
•Επιπτώσεις λυμάτων και απορριμμάτων στην ρύπανση των ποταμών.
Επικοινωνιακό πλαίσιο
Η επικοινωνία με τα συμμετέχοντα σχολεία θα γίνεται:
•Μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης του ΚΠΕ mail@kpe-mesol.ait.sch.gr καθώς και της ειδικής ηλεκτρονικής διεύθυνσης για το δίκτυο : diktyope@otenet.gr
•Μέσω των ιστοσελίδων www.kpe-thermou.gr και www.kpemesol.gr
•Με τηλέφωνο - fax στο: 26310-23048
•Με συναντήσεις συντονισμού
•Με ανταλλαγή εγγράφων και υλικού( poster-αφίσες – φυλλάδια κ.λ.π.)
•Με κομβικούς συνεργάτες τους υπευθύνους Π.Ε των Δ/νσεων καθώς και Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.
Υπενθυμίζουμε ότι:
Α. τα σχολεία που θα ενταχθούν στο εθνικό θεματικό Δίκτυο θα έχουν προτεραιότητα για τη συμμετοχή τους σε πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης του ΚΠΕ Θέρμου & Μεσολογγίου σύμφωνα με το σχετ.(2) του ΥΠΕΠΘ.
Β. όσα σχολεία συμμετέχουν να μας ενημερώσουν αν επιθυμούν τη συνέχιση ή όχι της συμμετοχής τους μέχρι και 23 Δεκεμβρίου 2011.
Γ. όσα σχολεία επιθυμούν να ενταχθούν στο Δίκτυο το σχολικό έτος 2011-12 να υποβάλλουν συμπληρωμένο έντυπο, που θα βρείτε στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Σχολείου σας (ημερομηνία αποστολής 7/12/2011) μέχρι και 23 Δεκεμβρίου 2011.


Δεν υπάρχουν σχόλια: