Συνολικές προβολές σελίδας

Τριήμερο Σεμινάριο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αν. Ολύμπου με θέμα: «Περιβαλλοντική εκπαίδευση, διδακτική πράξη και σχολική καθημερινότητα»Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αν. Ολύμπου πρόκειται να πραγματοποιήσει τριήμερο σεμινάριο με θέμα: «Περιβαλλοντική εκπαίδευση, διδακτική πράξη και σχολική καθημερινότητα». Θα περιλαμβάνει εισηγήσεις και εργαστήρια που θα αφορούν στη διάχυση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης μέσα από μαθήματα όπως η γλώσσα, η λογοτεχνία, οι φυσικές επιστήμες, τα μαθηματικά κ.α.
Οι εργασίες του σεμιναρίου θα διεξαχθούν, στο χώρο του Κ.Π.Ε, στον Π. Παντελεήμονα Πιερίας την Παρασκευή 20-01, το Σάββατο 21-01 και την Κυριακή 22-01- 2012.
Το σεμινάριο θα κληθούν να παρακολουθήσουν εκπαιδευτικοί οι οποίοι πραγματοποιούν ή προτίθενται να πραγματοποιήσουν πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης ή θέλουν να εντάξουν την περιβαλλοντική εκπαίδευση στη διδασκαλία τους και ανήκουν στις Δ/νσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των νομών εμβέλειας του ΚΠΕ. Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί πρέπει να επικοινωνήσουν με την οικεία Δ/νση και τον αντίστοιχο Υπεύθυνο Σχολικών Δραστηριοτήτων ή Καινοτόμων Δράσεων, προκειμένου να καταρτιστεί ο πίνακας με τα ονόματα των συμμε-τεχόντων εκπαιδευτικών.
Οι εκπαιδευτικοί που θα παρακολουθήσουν το σεμινάριο θα επιλεγούν από τους Υπευθύνους Καινοτόμων Δράσεων των αντίστοιχων νομών. Θα συμμετάσχουν συνολικά 62 εκπαιδευτικοί.
Οι συμμετέχοντες από τη Δ/νση Β/θμιας ΕΚπ/σης Ν. Λάρισας θα είναι 2.
Το ΚΠΕ Ανατολικού Ολύμπου θα δημιουργήσει βάση δεδομένων επιμορφωμένων εκπαιδευτικών, ώστε στα εκπαιδευτικά προγράμματα (ημερήσια και πολυήμερα) που υλοποιεί να συμμετέχουν οι ήδη επιμορφωμένοι εκπαιδευτικοί συνοδευόμενοι από τα σχολικά τους τμήματα.
Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ανατολικού Ολύμπου θα αναλάβει μέσω του ΤΔΕ ή της διαχειριστικής του επιτροπής τα έξοδα διαμονής (αυτών που η έδρα του σχολείου τους είναι σε μεγαλύτερη απόσταση από τα 40 χλμ.) και διατροφής (τρία γεύματα,) των επιμορφούμενων εκπαιδευτικών που θα συμμετάσχουν στο σεμινάριο. Η διαμονή θα γίνει σε δίκλινα και τρίκλινα δωμάτια ξενώνων της περιοχής. Τα έξοδα της μετακίνησης των εκπαιδευτικών στο χώρο του Κ.Π.Ε. Ανατολικού Ολύμπου θα επιβαρύνουν τους ίδιους.
Τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής, διατροφής, καθώς και η αμοιβή των εισηγητών, θα βαρύνουν το Τεχνικό Δελτίο του Κ.Π.Ε Ανατολικού Ολύμπου.
Επίσης σε όσους παρακολουθήσουν κανονικά τις εργασίες του σεμιναρίου θα χορηγηθεί βεβαίωση συμμετοχής καθώς και οι εισηγήσεις και οποιοδήποτε άλλο εκπαιδευτικό υλικό θα παραχθεί κατά τις εργασίες του σεμιναρίου (σε ηλεκτρονική μορφή).
Για τη συμμετοχή και μετακίνηση των εκπαιδευτικών και των εισηγητών στο σεμινάριο ζητούμε τη σχετική έγκριση από το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.
Περισσότερες πληροφορίες και το Πρόγραμμα του σεμιναρίου, θα βρείτε στην ιστοσελίδα του ΚΠΕ Ανατολικού Ολύμπου http://www.kpeanol.gr


Οι ενδιαφερόμενοι Εκπαιδευτικοί παρακαλούνται να συμπληρώσουν την Αίτηση Συμμετοχής, που θα βρουν στο ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο του Σχολείου τους με Ημερομηνία 15/12 και να την αποστείλουν στο γραφείο Καινοτόμων Σχολικών Δραστηριοτήτων μέχρι 12 Ιανουαρίου 2012 στο fax 2410 258405 ή με e-mail στο grper@dide.lar.sch.gr .

ΠΡΟΣ
τη Δ/νση Β/θμιας Εκ/σης ν. Λάρισας
(Οι αιτήσεις να αποσταλούν στον Υπεύθυνο Π.Ε.
στο fax: 2410258405 ή στο e-mail: grper@dide.lar.sch.gr)

Α Ι Τ Η Σ Η
συμμετοχής στο Σεμινάριο εκπ/κών, του Κ.Π.Ε. Αν. Ολύμπου με θέμα: «Περιβαλλοντική εκπαίδευση, διδακτική πράξη και σχολική καθημερινότητα». Το Σεμινάριο θα διεξαχθεί από 20 μέχρι 22 Ιανουαρίου 2012, στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, στον Άνω Άγιο Παντελεήμονα Πιερίας.

Ονοματεπώνυμο Εκπαιδευτικού: ______________________________________ _____________________________________________________________________ Ειδικότητα: __________________________________________________________
Σχολείο που υπηρετεί: _______________________________________________
Τηλέφωνο Σχολείου: _________________________________________________
Τηλέφωνο Οικίας Εκ/κού: ____________________________________________
Τηλέφωνο κινητό Eκπ/κου (υποχρεωτικό): ____________________________
e-mail Eκπ/κου: ______________________________________________________

Ημερομηνία: ______________________________________________

Υπογραφή Εκπ/κού


___________________________

Δεν υπάρχουν σχόλια: