Συνολικές προβολές σελίδας

Διοργάνωση τριήμερου επιμορφωτικού σεμιναρίου από το ΚΠΕ Μουζακίου με θέμα: «Συνεργασία Σχολείου - Κοινότητας στο πλαίσιο της Αειφόρου Ανάπτυξης»


Το Κ.Π.Ε. Μουζακίου, στα πλαίσια του προγραμματισμού του, θα υλοποιήσει τριήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο από το απόγευμα της Παρασκευής 17 έως το μεσημέρι της Κυριακής 19 Φεβρουαρίου 2012 για εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης των Περιφερειακών Ενοτήτων Καρδίτσας, Τρικάλων, Λάρισας και Μαγνησίας.

Το θέμα του σεμιναρίου είναι: «Συνεργασία Σχολείου - Κοινότητας στο πλαίσιο της Αειφόρου Ανάπτυξης» και αποτελεί μια νέα προσέγγιση στο χώρο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη. Περιλαμβάνει θεωρητικό και πρακτικό μέρος (εργαστήρια). Το αναλυτικό πρόγραμμα του σεμιναρίου με τις επιμέρους εισηγήσεις και εργαστήρια θα ανακοινωθεί έγκαιρα.

Το Κ.Π.Ε. Μουζακίου θα καλύψει τα έξοδα διαμονής διατροφής όλων των συμμετεχόντων και μετακίνησης όλων των συμμετεχόντων στο πεδίο, ενώ τα έξοδα μετακίνησης προς και από το Κέντρο θα βαρύνουν τους ίδιους.
Από τη Δ/νση Β/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Λάρισας θα συμμετάσχουν 8 Εκπαιδευτικοί.
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι Εκπαιδευτικοί να αποστείλουν την παρακάτω Φόρμα Αίτησης στο e-mail του γραφείου Σχολικών Δραστηριοτήτων μέχρι την Τρίτη 24 Ιανουαρίου 2012 στην ακόλουθη ηλεκτρονική Διeύθυνση: grper@dide.lar.sch.gr ή στο fax: 2410258405. Τη Φόρμα θα τη βρείτε και στην ηλεκτρονική αλληλογραφία του Σχολείου σας με ημερομηνία παραλαβής την Πέμπτη 19 Ιανουαρίου 2012.

Στην επιλογή για την παρακολούθηση του Σεμιναρίου προηγούνται οι συνάδελφοι που υλοποιούν Σχολικό Πρόγραμμα και δεν έχουν παρακολουθήσει άλλη επιμόρφωση σε οποιοδήποτε Κ.Π.Ε. κατά το παρελθόν. Σε περίπτωση πολλών Αιτήσεων, που πληρούν τα ίδια κριτήρια, θα γίνει κλήρωση.


ΦΟΡΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΟΥ Κ.Π.Ε. ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
«ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ - ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»
17 - 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012
ΕΠΩΝΥΜΟ:
…………………………………………………………………………………………
ΟΝΟΜΑ:
…………………………………………………………………………………………
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:
…………………………………………………………………………………………
ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤEΙ / ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ:
…………………………………………………………………………………………
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΟΥ ΑΝΗΚΕΙ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ:
…………………………………………………………………………………………
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟΥ / E-mail ΣΧΟΛΕΙΟΥ:
…………………………………………………………………………………………
ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ / E-mail ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ:
…………………………………………………………………………………………
Δεν έχω υλοποιήσει ποτέ πρόγραμμα Π.Ε., αλλά με ενδιαφέρει να υλοποιήσω την επόμενη χρονιά:
ΝΑΙ ΟΧΙ

Υλοποιώ την τρέχουσα σχολική χρονιά σχετικό με το θέμα πρόγραμμα Π.Ε.:
ΝΑΙ ΟΧΙ

Αν ναι, ο τίτλος του προγράμματος Π.Ε. είναι ο εξής:
…………………………………………………………………………………………
Δεν υλοποιώ φέτος πρόγραμμα, αλλά υλοποίησα πρόγραμμα/προγράμματα προηγούμενη σχολική χρονιά:
ΝΑΙ ΟΧΙ
Αν ναι, ο τίτλος του προγράμματος (ή ενδεικτικά ένας από τους τίτλους) ήταν ο εξής:
…………………………………………………………………………………………
Έχω παρακολουθήσει Επιμόρφωση σε Κ.Π.Ε. κατά το τρέχον ή σε προηγούμενα σχολικά έτη
ΝΑΙ ΟΧΙ


Ημερομηνία …….…………………
Ο / Η ΑΙΤΩΝ / ΟΥΣΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια: