Συνολικές προβολές σελίδας

Διενέργεια Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Σκίτσου, με θέμα την Οδική ΑσφάλειαΗ Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Σερρών και η Επιστημονική Ομάδα DUCARTOON, διοργανώνουν Διαγωνισμό Σκίτσου με θέμα: "Η χρήση του Δρόμου είναι στο... χέρι σου - Αύριο εγώ θα οδηγώ".
Στο Διαγωνισμό αυτό μπορούν να συμμετέχουν Μαθητές από τα Γυμνάσια και τα Λύκεια της χώρας μας.
Οι συμμετοχές μπορεί να είναι είτε ατομικές είτε ομαδικές και κάθε μαθητής ή ομάδα μαθητών μπορεί να υποβάλει μέχρι δύο έργα.
Το περιεχόμενο των σκίτσων μπορεί να είναι χιουμοριστικό, γελοιογραφία ή ζωγραφιά.
Διαστάσεις των έργων: 210 Χ 297 mm (A4) έως 297 Χ 420 mm (Α3).
Στο πίσω μέρος των έργων πρέπει να αναγραφούν το Ονοματυεπώνυμο και το Σχολείο του συμμετέχοντος.
Για να συμμετάσχετε στο Διαγωνισμό, πρέπει να αποστείλετε την παρακάτω Αίτηση στην Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαιδεύσης Ν. Σερρών στο e-mail: kykloforiaki@dipe.ser.sch.gr μέχρι την 9η Μαρτίου 2012.
Τα έργα πρέπει να αποσταλούν μέχρι την 6η Απριλίου 2012 στην ακόλουθη διεύθυνση: Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Σερρών

(για το μαθητικό Διαγωνισμό "Η χρήση του Δρόμου είναι στο... χέρι σου - Αύριο εγώ θα οδηγώ")
Κερασούντος 2 Γραφείο 7,
ΣΕΡΡΕΣ Τ.Κ.621 10.
Η αξιολόγηση των έργων θα γίνει από Επιτροπή τον Απρίλιο του 2012 και θα υπάρξουν 3 Βραβεία και 17 Έπαινοι. Όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν Βεβαίωση Συμμετοχής.

ΦΟΡΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης Σερρών
Πρόγραμμα Κυκλοφοριακής
Αγωγής

Educartoon
Η γελοιογραφία στην Εκπαίδευση
www.educartoon.gr

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

 ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ______________________________________________________
 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (οδός, αριθμός, κώδικας):__________________________________________________________
 ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ _________________________________________
 FAX: ___________________________________________________________
 e-mail: ____________________________________________________

B. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ/ΩΝ

 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: __________________________________________
 ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ________________________________________________
 e-mail: _____________________________________________________

Γ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΤΗ Η ΟΜΑΔΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ
 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:_________________________________________
 ΤΑΞΗ/ΤΜΗΜΑ:_____________________________________________
 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΙΔΙΩΝ:_________________________________________
 ΑΓΟΡΙΑ:_________ ΚΟΡΙΤΣΙΑ _________
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΑΞΗ/ΤΜΗΜΑ
___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

Ημερομηνία / / Ο/Η αιτών/ούσα O Διευθυντής

*Αν κάποιο από τα πεδία δεν είναι συμπληρωμένο, η αίτηση δε θα γίνεται αποδεκτή.


Δεν υπάρχουν σχόλια: