Συνολικές προβολές σελίδας

Διήμερο Σεμινάριο του ΚΠΕ Κισσάβου - Ελασσόνας: «Αειφόρος Ανάπτυξη, Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική των οικισμών του Κισσάβου»

Το ΚΠΕ Κισσάβου - Ελασσόνας στο πλαίσιο της Δια Βίου Μάθησης θα οργανώσει διήμερο επιμορφωτικό πρόγραμμα ενηλίκων 12 ωρών με θέμα «Αειφόρος Ανάπτυξη, Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική των Οικισμών του Κισσάβου». Το ΚΠΕ Κισσάβου – Ελασσόνας με το πρόγραμμα αυτό επιδιώκει την ευαισθητοποίηση και την ενημέρωση των πολιτών σε θέματα αειφόρου ανάπτυξης καθώς και στην προβολή και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου μας, υιοθετώντας το πλαίσιο της εκπαίδευσης για την αειφορία και το περιβάλλον. Οι Εισηγήσεις θα διεξαχθούν από την Παρασκευή 16 Μαρτίου 2012 (απόγευμα) έως το Σάββατο 17 Μαρτίου 2012 (μεσημέρι) στις εγκαταστάσεις του Κέντρου στην Αγιά.
Στο επιμορφωτικό πρόγραμμα θα συμμετάσχουν σαράντα (40) ενήλικες οι οποίοι ευαισθητοποιούνται στην κατεύθυνση επίτευξης της βιώσιμης ανάπτυξης μέσα από την ανάδειξη και τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς της πατρίδας μας. Οι επιμορφούμενοι θα επιλεγούν κατά σειρά προτεραιότητας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής. Οι συμμετέχοντες θα λάβουν βεβαίωση συμμετοχής. Η παρακολούθηση των διαλέξεων του προγράμματος θα είναι υποχρεωτική και για τις δύο ημέρες των μαθημάτων.
Από το ΚΠΕ Κισσάβου - Ελασσόνας θα καλυφθούν τα έξοδα διαμονής των συμμετεχόντων που απέχουν πάνω από 40 χιλιόμετρα από το χώρο διεξαγωγής του προγράμματος στην Αγιά και τα έξοδα διατροφής των συμμετεχόντων (ένα γεύμα ή δείπνο ανά ημέρα προγράμματος).
Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν στο σεμινάριο θα πρέπει να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΚΠΕ Κισσάβου - Ελασσόνας (http://thess.pde.sch.gr/kpe) και να τη στείλουν ηλεκτρονικά απ’ ευθείας στο Κ.Π.Ε. Ελασσόνας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση email: kpe@thess.pde.sch.gr ή στο τηλεομοιότυπο (fax) στον αριθμό 24930-29570, μέχρι την Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2012.ΦΟΡΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΙΣΣΑΒΟΥ- ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
ΘΕΜΑ: «Αειφόρος Ανάπτυξη, Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική των οικισμών του Κισσάβου»
ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΣΕ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Δηλώνω ότι επιθυμώ να συμμετάσχω στο επιμορφωτικό πρόγραμμα που διοργανώνει το ΚΠΕ Κισσάβου – Ελασσόνας στις 16 και 17 Μαρτίου 2012, στην Αγιά, με θέμα: «Αειφόρος Ανάπτυξη, Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική των οικισμών του Κισσάβου».
ΕΠΩΝΥΜΟ:
ΟΝΟΜΑ:
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ:
ΤΗΛΕΦΩΝΑ:
Διεύθυνση Κατοικίας:
E – mail:
Ηλικία 24-64 ετών ΝΑΙ……………. ΟΧΙ ………………

Έχω συμμετάσχει στο παρελθόν σε σεμινάριο Δια Βίου Μάθησας του ΚΠΕ Κισσάβου - Ελασσόνας ΝΑΙ……………. ΟΧΙ ………………

Συμπληρώνονται μόνο από εκπαιδευτικούς
Σχολική Μονάδα
…………………………………………………..
Επίσης δηλώνω ότι έλαβα γνώση της προκήρυξης του σεμιναρίου και αποδέχομαι το περιεχόμενό του.
Ημερομηνία: __ /__ /2012
Ο/Η (ονοματεπώνυμο)Δεν υπάρχουν σχόλια: