Συνολικές προβολές σελίδας

Τριήμερο Σεμιναρίο του Κ.Π.Ε. Βελβεντού - Σιάτιστας με θέμα: "Μαζικά μέσα ενημέρωσης και Περιβάλλον"

Tο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) Βελβεντού - Σιάτιστας στα πλαίσια της πράξης «Κέντρα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία - Δράσεις δια Βίου Μάθησης για τους Ενήλικες», προγραμματίζει την υλοποίηση τριήμερου σεμιναρίου από την Παρασκευή 27/4/2012 έως την Κυριακή 29/4/2012 με θέμα «Μαζικά μέσα ενημέρωσης και περιβάλλον» για 50 εκπαιδευτικούς των Διευθύνσεων, που ανήκουν στην εμβέλεια του ΚΠΕ Βελβεντού. Το Σεμινάριο ήταν προγραμματισμένο για τον Φεβρουάριο, αλλά αναβλήθηκε, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών
Οι εργασίες του σεμιναρίου θα πραγματοποιηθούν στις εγκαταστάσεις του ΚΠΕ Σιάτιστας στη Σιάτιστα.
Από τη Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Λάρισας έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν 5 Εκπαιδευτικοί.
Τα έξοδα διαμονής και ενός δείπνου των επιμορφούμενων Εκπαιδευτικών θα καλυφθούν από το Τεχνικό Δελτίο Έργου και τη Διαχειριστική Επιτροπή του ΚΠΕ Βελβεντού.
Οι επιμορφούμενοι θα μείνουν σε δίκλινα και σε τρίκλινα δωμάτια σε ξενοδοχεία της περιοχής. Στους επιμορφούμενους παρέχεται μόνο ένα δείπνο.
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι Εκπαιδευτικοί να αποστείλουν συμπληρωμένη την παρακάτων Αίτηση Συμμετοχής στο γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων της Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης Λάρισας, με ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στο e-mail: grper@dide.lar.sch.gr ή στο τηλεομοιότυπο (fax) στον αριθμό: 2410258405, μέχρι την Πέμπτη 29 Μαρτίου 2012.

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ - ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ
ΘΕΜΑ:
«Μαζικά μέσα ενημέρωσης και περιβάλλον»
Να αποσταλεί στο email: grper@dide.lar.sch.gr ή στο fax 2410258405, μέχρι 29/03/2012

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΣΕ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Δηλώνω ότι επιθυμώ να συμμετάσχω στο επιμορφωτικό πρόγραμμα που διοργανώνει το ΚΠΕ Βελβεντού – Σιάτιστας από 27 μέχρι 29 Απριλίου 2012, στη Σιάτιστα, με θέμα:
«Μαζικά Μέσα Ενημέρωσης & Περιβάλλον»

ΕΠΩΝΥΜΟ:
ΟΝΟΜΑ:
ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ:
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟΥ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:
E – mail:
Υλοποιώ Πρόγραμμα Π.Ε. κατά το τρέχον Σχολικό Έτος: ΝΑΙ _____ ΟΧΙ ______
Έχω συμμετάσχει στο παρελθόν σε Σεμινάριο ΔΒΜ κάποιου ΚΠΕ: ΝΑΙ ______ΟΧΙ ______
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΟΙΚΙΑΣ & ΚΙΝΗΤΟ (Υποχρεωτικά):

Επίσης δηλώνω ότι έλαβα γνώση της προκήρυξης του σεμιναρίου και αποδέχομαι το περιεχόμενό του.
Ημερομηνία: __ /__ /2012


Ο/Η (ονοματεπώνυμο)Δεν υπάρχουν σχόλια: