Συνολικές προβολές σελίδας

Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Αφίσας και Βίντεο με θέμα: «Ενδοσχολική βία- Συμβιώνοντας στο Σχολείο»


To Τμήμα Δ΄ της Αισθητικής Αγωγής της Διεύθυνσης του ΣΕΠΕΔ με το έγγραφό του με Αρ.Πρωτ.: 45998/Γ7/25-04-2012 μας πληροφορεί ότι η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, ως ενεργό ιδρυτικό μέλος του «Δικτύου κατά της Βίας στο Σχολείο» και σε συνεργασία με το «Δίκτυο» προκηρύσσει Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό για τη Δημιουργία Αφίσας ή/και Βίντεο με θέμα «Ενδοσχολική βία- Συμβιώνοντας στο Σχολείο».

Σκοπός του διαγωνισμού είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της σχολικής κοινότητας για το πρόβλημα της ενδοσχολικής βίας, δίδοντας ιδιαίτερη έμφαση στην πρόληψη και αντιμετώπιση του φαινομένου, μέσω της ενεργού και δημιουργικής συμμετοχής για τη δημιουργία αφίσας και βίντεο, τα οποία θα αποτελέσουν την εκστρατεία του «Δικτύου κατά της Βίας στο Σχολείο» κατά το σχολικό έτος 2012- 2013.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί από την Τετάρτη 25 Απριλίου 2012 έως και την Πέμπτη 28 Ιουνίου 2012 και απευθύνεται στις εξής κατηγορίες μαθητών: α) μαθητές προσχολικής αγωγής (νηπιαγωγείο) και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (δημοτικό σχολείο), με στόχο την πρώιμη ευαισθητοποίηση για το φαινόμενο και β) μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Γυμνασίου και Λυκείου).

Ειδικότερα, οι μαθητές όλων των σχολείων της χώρας προσκαλούνται: α) να σχεδιάσουν μια αφίσα, αποτυπώνοντας το μήνυμα κατά της ενδοσχολικής βίας ή/και β) να επιμεληθούν τη δημιουργία ενός σύντομου βίντεο, διάρκειας όχι μεγαλύτερης των τριών (3) λεπτών, σχετικά με το φαινόμενο της ενδοσχολικής βίας. Λεπτομέρειες για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού καθώς και τη συμμετοχή σε αυτόν παρέχονται στην Πρόσκληση Συμμετοχής στον διαγωνισμό που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς (www.neagenia.gr) Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα: 210 2599 456 και 210 2599 407 ( κα Ι. Γαïτανάρου).

Ο διαγωνισμός θα ολοκληρωθεί με τη βράβευση των καλύτερων προτάσεων κατά τη διάρκεια ειδικής εκδήλωσης, για την οποία θα αναρτηθεί νεότερη ανακοίνωση από τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς. Παράλληλα, προβλέπεται η διοργάνωση δράσεων για την προβολή των βραβευθέντων έργων, την εκτύπωση των αφισών που θα βραβευθούν, τη διοργάνωση έκθεσης του συνόλου των αφισών που θα συμμετάσχουν στο διαγωνισμό καθώς και η ανακήρυξη των νικητών σε Αγγελιαφόρους του μηνύματος που μεταφέρεται στην αφίσα ή το βίντεο κατά της βίας στα σχολεία.

Επειδή πολλά Σχολεία της Διεύθυνσής μας έχουν έτοιμο υλικό, για την Εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε την 6η Μαρτίου, εφ΄ όσον νομίζετε ότι είναι αξιόλογο, καλό θα είναι να το προωθήσετε στον εν λόγω Διαγωνισμό.

Δεν υπάρχουν σχόλια: