Συνολικές προβολές σελίδας

6ο Συνέδριο της Π.Ε.Εκ.Π.Ε. με τίτλο: «Η Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία στη σημερινή πραγματικότητα» στη Θεσσαλονίκη, 30 Νοεμβρίου έως 2 Δεκεμβρίου 2012Το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε. μας ενημερώνει ότι αποφάσισε την πραγματοποίηση του   6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της ΠΕΕΚΠΕ στη Θεσσαλονίκη, στις 30 Νοεμβρίου και 1 & 2 Δεκεμβρίου 2012 με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την απελευθέρωση της πόλης και της Μακεδονίας.
Θέμα του συνεδρίου είναι:
“Η Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία στη σημερινή πραγματικότητα”
Στόχοι του Συνεδρίου είναι:
·         η αποτίμηση της 20ετούς και πλέον εμπειρίας της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και η επίδρασή της στο εκπαιδευτικό μας σύστημα

·          οι προοπτικές της, αφενός  υπό το πρίσμα της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη και αφετέρου  στο πλαίσιο επικείμενων  θεσμικών αλλαγών

·         Το περιεχόμενο της  Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και της Εκπαίδευσης για την Αειφορία σε σχέση με τη σημερινή κοινωνική - οικονομική  -πολιτισμική και εκπαιδευτική πραγματικότητα.
 Ειδική θεματική ενότητα στο πλαίσιο του συνεδρίου αφιερωμένη στα 100 χρόνια από την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης, αποτελεί:
« η Αειφορία σε εποχή πολύπλευρης κρίσης – Βιώσιμες Πόλεις»
με σκοπό να συζητηθούν θέματα έρευνας, παραδείγματα εφαρμογής πολιτικών και επιτυχημένων εκπαιδευτικών πρακτικών  στη διαμόρφωση βιώσιμων πόλεων.
Στο Συνέδριο καλούνται να συμμετέχουν εκπαιδευτικοί Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης, διδάσκοντες και ερευνητές Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Ερευνητικών  Ιδρυμάτων, Ανώτατων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, φοιτητές και εκπρόσωποι κυβερνητικών και μη κυβερνητικών φορέων. 
Θα ακολουθήσει σύντομα 2η ανακοίνωση με περισσότερες λεπτομέρειες.

Δεν υπάρχουν σχόλια: