Συνολικές προβολές σελίδας

Γυμνάσιο Αγιάς: Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας: "Σαν τις ρίζες της μηλιάς, σαν τον σπόρο του χωραφιού, σαν το έδαφος της γης, όλοι εμείς με Αξίες της Ζωής"

Συντονίστρια Εκπαιδευτικός: Τόπη Ευαγγελία
Οι μαθητές του προγράμματος Αγωγής Υγείας του Γυμνασίου Αγιάς προσπάθησαν να προσεγγίσουν τη σημασία ιδεών και πραγμάτων που προσδιορίζουν τη ζωή όλων των ανθρώπων.


Οι Αξίες :
 του σεβασμού,
 της υπευθυνότητας,
 της υπομονής και της επιμονής
 της αυτοεκτίμησης
 των αισθήσεων
 της υγείας
 της ζωής, ασφάλειας
 της διαφορετικότητας
 της διαπολιτισμικότητας
 της οικογένειας
 της συνεργασίας
 της αλληλεγγύης
 της γενναιοδωρίας και της προσφοράς
 της αγωνιστικότητας
 της εργασίας
 των κλίσεων
 της δημιουργικότητας
 της χαράς
 της ψυχαγωγίας
 της αγάπης
 της γνώσης κ.α
αποτέλεσαν το πυρήνα των δράσεων μας, μέσω του οποίου δημιουργήθηκε ένα πλέγμα αξιών, αλληλένδετο το ένα με το άλλο.

Οι μαθητές εργάστηκαν σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο. Συνεργάστηκαν με μαθητές του τμήματός τους καθώς και των υπόλοιπων τμημάτων και τάξεων. Ήρθαν σε επαφή με την ολομέλεια της σχολικής κοινότητας (μαθητές, καθηγητές, διεύθυνση, υπεύθυνη κυλικείου και καθαριότητας), αναγνωρίζοντας ρόλους και κατανοώντας πως μόνο μέσα από κοινές αρχές και αξίες όπως της προσπάθειας, της συνεργασίας και της αμοιβαιότητας μπορούν να επιτευχθούν οι στόχοι.

Η δράση επεκτάθηκε στην οικογένεια και την ευρύτερη κοινωνία. Είχε διαπολιτισμικό χαρακτήρα μιας και πολλοί από τους εμπλεκομένους σε αυτή (μικρή ομάδα και μεγαλύτερη) είχαν καταγωγή από άλλη χώρα, αλλά και οι ελληνικής καταγωγής διέφεραν σε άλλα στοιχεία του πολιτισμού (π.χ. έθιμα, συνήθειες κ.α). Αυτά τα διαφορετικά στοιχεία είχαν τη δυνατότητα να τα εντάξουν σε δράσεις και αλληλεπιδράσεις.
Γενικότερα, στην επικοινωνία μας χρησιμοποιήσαμε διάφορες τεχνικές και μέσα:
 Βιωματικές ασκήσεις και δράσεις
 Αφήγηση ιστοριών
 Παιχνίδια ρόλων
 Προβολή dvd –εκπαιδευτικού υλικού
 Επισκέψεις
 Επιτόπια έρευνα
 Έρευνα με ερωτηματολόγιο
 Η/Υ
 Σχολικές εκδηλώσεις κ.α.

Στα πλαίσια της διαθεματικότητας αξιοποιήσαμε υλικό και γνώσεις άλλων μαθημάτων, καθώς και προηγούμενων ετών π.χ. Πληροφορική, Νεοελληνικά Κείμενα- Λογοτεχνία, Μαθηματικά, Ιστορία, Τεχνολογία, Αισθητική Αγωγή, Επαγγελματικός Προσανατολισμός, Κοινωνική Και Πολιτική Αγωγή. Συνδέσαμε τη σχολική πραγματικότητα με τη κοινωνική διαπιστώνοντας ότι «ακούω και ξεχνώ, βλέπω και θυμάμαι, κάνω και καταλαβαίνω…»


Ειδικότερα
Η ομάδα οργάνωσε δύο Bazaar (Χριστούγεννα και Πάσχα) στα οποία οι μαθητές κατασκεύασαν δημιουργήματα με αντίστοιχα θέματα (από ανακυκλώσιμα υλικά), ξεδίπλωσαν κλίσεις και δεξιότητες συμπληρώνοντας ο ένας τον ρόλο του άλλου (π.χ. ζωγραφική, διακόσμηση, κατασκευές, ζαχαροπλαστική, κηροπλαστική, οργάνωση χώρου και υλικών κ.α.) και βοηθώντας στη σύλληψη της έννοιας του «ΟΛΟΥ».
Τα εκθέματα διατέθηκαν προς πώληση σε προσιτές τιμές και τα έσοδα προσφέρθηκαν σε συνανθρώπους μας. Έτσι, οι μαθητές μπήκαν στη διαδικασία του ρόλου του πωλητή και κατάφεραν να χτίσουν γέφυρες αλληλεγγύης και προσφοράς με την ευρύτερη κοινότητα.
Την αξία της εργασίας και την δυναμική των ρόλων που αυτή εμπλέκει (π.χ. σπουδαστής, εργαζόμενος, πωλητής, αγοραστής κ.α) είχαν να τη δυνατότητα να δουν με επισκέψεις που πραγματοποιήθηκαν στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Βόλος), στο Αρχαιολογικό Μουσείο Βόλου, στο μουσείο κεραμοποιίας Τσαλαπάτα καθώς και στο εργαστήρι παραδοσιακών προϊόντων «Θεονία».
Σε συνεργασία με τους υπόλοιπους μαθητές της Γ΄ τάξης έκαναν επιτόπια έρευνα για τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας στη ευρύτερη περιοχή του δήμου τους (άξονας καθημερινής μετακίνησης) και εντόπισαν πινακίδες του Κ.Ο.Κ. μη ορατές ή την έλλειψη και καταστροφή τους σε επικίνδυνα σημεία. Σύνταξαν και έστειλαν αντίστοιχη επιστολή στο Δήμαρχο Αγιάς προσπαθώντας να συμβάλλουν στο έργο των αρμόδιων φορέων ως ενεργοί πολίτες. Με αυτόν τον τρόπο αναδεικνύεται η αξία της υγείας, της ζωής και της ασφάλειας οι οποίες αποτελούν υπόθεση προς δράση και Πρόληψη από την πλευρά όλων των μελών μιας κοινωνίας.
Τέλος, η ομάδα μας πραγματοποίησε έρευνα με ερωτηματολόγιο για τις Αξίες (αν και περιορισμένου χρονικού διαστήματος ) σε τυχαίο δείγμα 30 ατόμων . Αυτό περιελάμβανε ηλικίες 14 με 78 ετών .Ως προς το φύλο 21 γυναίκες  και 9 άνδρες εκ των οποίων οι 20 ήταν έγγαμοι. Ειδικότερα : 18 εργαζόμενοι, 2 άνεργοι, 5 μαθητές, 5 συνταξιούχοι.Ο τόπος κατοικίας των περισσοτέρων είναι το χωριό.

Ως κυρίαρχες αξίες ανεξαρτήτως ηλικίας εκτιμήθηκαν κατά προτεραιότητα :
1) Υγεία, Ευτυχία
2) Αγάπη
3) Ελευθερία, Ειλικρίνεια, Οικογένεια
Η μόρφωση αναδείχθηκε σημαντική για τις ηλικίες 14-16 ετών, 28-31, 35-39 και 63- 78.

Ο γάμος και η εργασία για τις ηλικίες 41 – 48 ετών, 63 – 78 ετών ενώ
Η πίστη στο Θεό για τις ηλικίες 20- 25, 41 – 48 και 63 – 78.
Η πλειοψηφία απάντησε ότι έχει ελεύθερο χρόνο που τον περνάει με άλλους, σχετικά με τον χώρο διατροφής έδειξαν προτίμηση στο σπίτι τους ως εστία συγκέντρωσης.
Στα πλαίσια της κοινωνίας της Πληροφορίας, θέσαμε ερώτημα για τη Χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Οι πιο μικρές ηλικίες (14-16 και 20-25) απάντησαν ότι κάνουν χρήση Η/Υ για παιχνίδια, οι ηλικίες 28-31 για επικοινωνία μέσω Ιντερνέτ, οι 35-39 για εργασίες και Ιντερνετ ενώ οι ηλικίες 41-48 το μεγαλύτερο ποσοστό για εργασίες. Τέλος, οι μεγαλύτερες ηλικίες 63 – 78 δεν τον χρησιμοποιούν.

Ως χαρακτηριστικό γνώρισμα των κοινωνιών και της εξέλιξης αυτών είναι η έννοια της αλλαγής. Σε αυτά τα πλαίσια οι ερωτώμενοι απάντησαν ότι θα ήθελαν να πραγματοποιηθεί μια προσωπική ή κοινωνική αλλαγή. Συγκεκριμένα οι ηλικίες :

 14-16 θα ήθελαν να αλλάξει η οικονομική κατάσταση της χώρας
 28-31, 41-18 θα ήθελαν να αλλάξει η νοοτροπία των ανθρώπων και προτείνουν ως μέσο τη μόρφωση και τις σπουδές
 35-39 θα ήθελαν καλύτερη οργάνωση της χώρας μέσω κοινής προσπάθειας
 63-78 κάποιοι εστίασαν στον προσωπικό παράγοντα άγχος και φόβος, θα ήθελαν να μην υπήρχαν και σε αυτό θα μπορούσε να συμβάλλει η θετική στάση απέναντι στα διάφορα γεγονότα. Κάποιοι άλλοι ότι η μόρφωση μέσω των σπουδών μπορεί να κάνει τη ζωή καλύτερη.
Σε μια εποχή λοιπόν που οι άνθρωποι ζούνε έντονα πολλές μορφές αλλαγών, θέτουν ποικίλα ερωτήματα και αποδίδουν ευθύνες σε τρίτους για την πορεία της κοινωνίας, η ομάδα μας αναλαμβάνοντας αυτή τη θεματική ενότητα εργασιών θέλει να δείξει μέσα από τα βιώματά της ότι η ρίζα του δέντρου, η βάση του κοινωνικού οικοδομήματος είναι οι Αξίες. Οι αξίες που μάθαμε και μαθαίνουμε , που θέσαμε και θέτουμε σε προτεραιότητα που εφαρμόζουμε στην καθημερινότητά μας και που συνδέουν τον έναν Θεσμό με τον άλλον.

Δεν υπάρχουν σχόλια: