Συνολικές προβολές σελίδας

Σεμινάριο του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κισσάβου - Ελασσόνας με θέμα: "Περπατώντας και ανακαλύπτοντας τον Όλυμπο", από 16 μέχρι 18 Σεπτεμβρίου 2012 .

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) Κισσάβου - Ελασσόνας στο πλαίσιο της Δια Βίου Μάθησης και της Εκπαίδευσης για την Αειφορία και το Περιβάλλον θα οργανώσει τριήμερο επιμορφωτικό πρόγραμμα ενηλίκων 20 ωρών με θέμα «Περπατώντας και ανακαλύπτοντας τον Όλυμπο».
Με το πρόγραμμα αυτό, το ΚΠΕ Κισσάβου – Ελασσόνας επιδιώκει τη γνωριμία, την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση και των πολιτών με το περιβαλλοντικό απόθεμα του Ολύμπου, μέσα δηλαδή που θα συμβάλουν στην αειφόρο διαχείριση προστατευόμενων περιοχών του τόπου μας. Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες του προγράμματος θα πραγματοποιηθούν από την Κυριακή 16 Σεπτεμβρίου 2012 (απόγευμα) έως την Τρίτη 18 Σεπτεμβρίου 2012 (μεσημέρι) στις εγκαταστάσεις του Κέντρου και στις παραολύμπιες περιοχές του Δήμου Ελασσόνας.
Το περιεχόμενο του προγράμματος θα περιλαμβάνει θέματα, όπως η οικολογία του Ολύμπου, παρατήρηση και ερμηνεία τοπίου, αειφόρος διαχείριση προστατευόμενων περιοχών κ.ά.
Η ανάπτυξη του επιμορφωτικού προγράμματος θα υποστηριχθεί από τη Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του ΑΠΘ, από το Δασαρχείο Ελασσόνας, καθώς και από άλλους εκπαιδευτικούς, περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς φορείς.
Το επιμορφωτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε στελέχη (30 άτομα) περιβαλλοντικής εκπαίδευσης όλης της χώρας (μέλη παιδαγωγικών ομάδων ΚΠΕ, υπευθύνους σχολικών δραστηριοτήτων) και ενηλίκους της τοπικής και ευρύτερης κοινωνίας (20 άτομα), οι οποίοι ευαισθητοποιούνται προς την κατεύθυνση της επίτευξης βιώσιμης ανάπτυξης μέσα από την ανάδειξη και τη διατήρηση της φυσικής και της πολιτιστικής κληρονομιάς της πατρίδας μας. Οι επιμορφούμενοι θα επιλεγούν κατά σειρά προτεραιότητας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής και εφόσον δεν έχουν συμμετάσχει κατά το παρελθόν σε σεμινάριο του ΚΠΕ Κισσάβου-Ελασσόνας. Σε περίπτωση που δεν καλυφθούν οι θέσεις επιμορφούμενων από μια κατηγορία, θα καλυφθούν από τον πίνακα αναπληρωματικών της άλλης. Η επιλογή των στελεχών της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης θα γίνει ως εξής: από την Π.Ο. του κάθε ΚΠΕ θα επιλεγεί 1 τακτικός και 1 αναπληρωματικός συμμετέχων, επίσης σύμφωνα με την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Οι συμμετέχοντες θα λάβουν βεβαίωση συμμετοχής.
Η μετακίνηση των συμμετεχόντων στο πεδίο θα γίνει με τα ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητά τους. Οι μετακινήσεις των μελών ΚΠΕ και η διαμονή τους θα καλυφθούν από τα δικά τους Τ.Δ.Υ ή τη Διαχειριστική Επιτροπή τους.
Μέσα από το ΤΔΕ ή τη Διαχειριστική Επιτροπή του ΚΠΕ Κισσάβου - Ελασσόνας θα καλυφθούν:
α) τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής και διατροφής των εισηγητών
β) τα έξοδα διατροφής των συμμετεχόντων (ένα γεύμα ή δείπνο ανά ημέρα προγράμματος)
γ) τα έξοδα διαμονής των ενηλίκων εξαιρουμένων των ενηλίκων που προέρχονται από το ν. Λάρισας και των μελών ΚΠΕ και τέλος
δ) τα έξοδα προβολής και διαφήμισης, καθώς και οι λειτουργικές δαπάνες του προγράμματος (δαπάνες διαλέξεων, εκπαιδευτικό υλικό, αναλώσιμα, έξοδα καθαριότητας).
Επειδή οι επιμορφωτικές δράσεις του προγράμματος θα πραγματοποιηθούν στον Όλυμπο (πεζοπορικές και ορειβατικές διαδρομές), οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν μαζί τους καπέλα, σακίδια πλάτης, κατάλληλα ρούχα και υποδήματα.
Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν στο σεμινάριο θα πρέπει να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΚΠΕ Κισσάβου - Ελασσόνας (http://thess.pde.sch.gr/kpe) και να τη στείλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση email: kpe@ thess.pde.sch.gr ή με φαξ στον αριθμό: 24930-29570 έως τη Δευτέρα 9 Ιουλίου 2012.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ:

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΙΣΣΑΒΟΥ- ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Θέμα: Περπατώντας και ανακαλύπτοντας τον Όλυμπο

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

     Δηλώνω ότι επιθυμώ να συμμετάσχω στο επιμορφωτικό πρόγραμμα  που διοργανώνει το ΚΠΕ Κισσάβου–Ελασσόνας στις 16, 17 και 18 Σεπτεμβρίου 2012, στην Ελασσόνα, με θέμα «Περπατώντας και ανακαλύπτοντας τον Όλυμπο»

ΕΠΩΝΥΜΟ


ΟΝΟΜΑ


ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ


ΤΗΛ.


Διεύθυνση ΚατοικίαςEmailΗλικία 24-64 ετών
ΝΑΙ…………….             ΟΧΙ ………………

Έχω συμμετάσχει στο παρελθόν σε σεμινάριο ΔΒΜ του ΚΠΕ Κισσάβου - Ελασσόνας
ΝΑΙ…………….             ΟΧΙ ………………

Συμπληρώνονται μόνο από εκπαιδευτικούς
Σχολική Μονάδα / Κ.Π.Ε.

…………………………………………………..

Επίσης δηλώνω ότι έλαβα γνώση της προκήρυξης του επιμορφωτικού προγράμματος και αποδέχομαι το περιεχόμενό του.
Ημερομηνία: __ /__ / 2012


Ο/Η (ονοματεπώνυμο)


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
Κυριακή 16 Σεπτεμβρίου 2012
Απόγευμα

16.30 - 17.00 Προσέλευση συμμετεχόντων – Εγγραφές & παραλαβή φακέλου
17.00 - 17.30 Χαιρετισμοί
17.30 - 18.00 «Ο Όλυμπος στις Δράσεις του ΚΠΕ Κισσάβου – Ελασσόνας» κ. Αναγνωστάκης Σπύρος, Msc, Med,Υπεύθυνος ΚΠΕ Κισσάβου – Ελασσόνας και κ. Οικονόμου Κων., Msc, Μέλος Π.Ο.
18.00 - 18.30 «Τα Μονοπάτια του Ολύμπου», κα Ανδρομάχη Φουνταρλή, Εκπαιδευτικός, Δίκτυο Συλλόγων «Περραιβία» για το Περιβάλλον και τον Πολιτισμό
18.30 - 19.00 «Φωτογραφίζοντας τον Όλυμπο», κ. Γκανάτσιος Ανδρέας, Msc, Αναπλ.Υπεύθυνος και κ. Σπανός Κων/νος, Msc, Μέλος Π.Ο. ΚΠΕ Κισσάβου – Ελασσόνας
19.00- 19.30 Διάλειμμα
19.30:21.30 Συμμετοχή στις Εκδηλώσεις για την 6η Πανελλήνια «Γιορτή Φέτας»
(επιστημονική ημερίδα με θέμα «Η Φέτα στην καρδιά της Ελλάδας», επιδείξεις τυροκόμησης κ.ά.)
21.30 Δείπνο
ΛΗΞΗ 1ης ημέρας,
Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου 2012
Πρωί

9.00 - 15.00 «Περιδιαβαίνοντας τα Μονοπάτια του Ολύμπου», Βιωματικό Εργαστήριο (Ορειβατική – Πεζοπορική Διαδρομή), Εκπρόσωποι Ορειβατικών Συλλόγων Παραολύμπιων Περιοχών
15.00 - 17.00 Γεύμα - Ανάπαυση
Απόγευμα
17.00 - 21.30 Συμμετοχή στις Εκδηλώσεις για την 6η Πανελλήνια «Γιορτή Φέτας» (ομιλίες, επιδείξεις τυροκόμησης κ.ά.)
ΛΗΞΗ 2ης ημέρας
Τρίτη 18 Σεπτεμβρίου 2012
Πρωί

9.00 – 14.00 «Παρατηρώντας τα Δασικά Οικοσυστήματα της Παραολύμπιας Περιοχής», Βιωματικό Εργαστήριο, Δρ. Θεοχάρης Ζάγκας, Καθηγητής του Α.Π.Θ. και Φτίκα Ζωή, Msc, Δασάρχης Ελασσόνας
14.00 - 14.30 Κλείσιμο Σεμιναρίου - Αξιολόγηση
14.30 - 15.30 Γεύμα
ΛΗΞΗ σεμιναρίου
 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: