Συνολικές προβολές σελίδας

Ημερίδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για Εκπαιδευτικούς, που είναι αρχάριοι στην Π.Ε.

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) Περτουλίου, θα υλοποιήσει επιμορφωτική ημερίδα, με θέμα «Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και υλοποίηση προγραμμάτων στο σχολικό περιβάλλον», την Τετάρτη 23 Μαρτίου 2011. Η ημερίδα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς που δεν έχουν προηγούμενη εμπειρία στην υλοποίηση προγραμμάτων Π.Ε.
Από τη Διεύθυνση Β/θμιας Εκπ/σης Ν. Λάρισας μπορούν να παρακολουθήσουν την Ημερίδα 5 εκπαιδευτικοί οι οποίοι υλοποιούν για πρώτη φορά Πρόγραμμα Π.Ε. ή δεσμεύονται να υλοποιήσουν Πρόγραμμα Π.Ε. το επόμενο σχολικό
Το Κ.Π.Ε. Περτουλίου αναλαμβάνει τα έξοδα διαμονής και διατροφής των συμμετεχόντων στην ημερίδα και θα χορηγήσει βεβαίωση συμμετοχής.

Οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στην ημερίδα πρέπει να συμπληρώσουν και να στείλουν την παρακάτω Αίτηση στον Υπεύθυνο Π.Ε μέχρι την Τρίτη 1 Μαρτίου 2011, στο e-mail: grper@dide.lar.sch.gr ή στο fax 2410 555245

Α Ι Τ Η Σ Η Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ο Χ Η Σ
Εκπαιδευτικού

Στην Ημερίδα του Κ.Π.Ε Περτουλίου, με τίτλο:
«Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και υλοποίηση προγραμμάτων στο σχολικό περιβάλλον»
Περτούλι, Τετάρτη 23/3/2010.
Στοιχεία εκπαιδευτικού
Επώνυμο: …………………..………………. Όνομα: …………………..………………
Ειδικότητα: ………………
Σχολική μονάδα: ………………………………………………….……………………..
Νομός Λάρισας
Για το σχολείο:
τηλέφωνο: ….…..…..…… fax: ….……….…… e-mail:….…………………….………
Για τον εκπαιδευτικό:
σταθερό τηλ.:…………...κινητό: ………..….……… e-mail:……………………………
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δηλώνω ότι τηρώ τους όρους της προκήρυξης της εν λόγω ημερίδας και παρακαλώ να συμπεριληφθώ στους συμμετέχοντες.
Ημερομηνία: ……………..

Ο/Η Αιτ…….


………………………….

Δεν υπάρχουν σχόλια: