Συνολικές προβολές σελίδας

Επιμορφωτική-εκπαιδευτική δράση του Κ.Π.Ε. Έδεσσας, με τίτλο «Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών Διαδραστικών Μοντέλων Πειραματισμού με Ανακυκλώσιμα Υλικά».Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Έδεσσας ως συντονιστικός φορέας του Εθνικού Θεματικού Δικτύου ΠΕ Απορρίμματα: Τα χρήσιμα..."άχρηστα", προτίθεται να πραγματοποιήσει επιμορφωτική-εκπαιδευτική δράση με τίτλο «Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών Διαδραστικών Μοντέλων Πειραματισμού με Ανακυκλώσιμα Υλικά». Η δράση αυτή θα γίνει στις 28 Φεβρουαρίου 2011, στους χώρους του ΚΠΕ και συνδιοργανώνεται από το ΚΠΕ Έδεσσας, την Πανελλήνια Ένωση Υπευθύνων Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών (ΠΑΝΕΚΦΕ) και τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πέλλας-ΕΚΦΕ, με την υποστήριξη του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου. Στη διάρκεια του σεμιναρίου θα αναπτυχθούν επιστημονικές εισηγήσεις, βιωματικό εργαστήριο με την αξιοποίηση άχρηστων υλικών σε νέα χρήση, καθώς και επίδειξη πειραμάτων με ανακυκλώσιμα υλικά στο σχολικό χώρο (συνημμένο πρόγραμμα). Καλούμε λοιπόν εσάς, και μέσα από εσάς με προώθηση του μηνύματός μας, τους εκπαιδευτικούς και μαθητές των σχολείων περιοχής ευθύνης σας να παρακολουθήσετε τη δράση μας σε ζωντανή μετάδοση μέσω διαδικτύου, και συγκεκριμένα επιλέγοντας http://iptv.sch.gr/live, και στη συνέχεια 2011-02-28 07:30 / Επιμορφωτική Δράση (ΚΠΕ Έδεσσας).

Τυχόν ερωτήματα, σκέψεις και προβληματισμοί που θα δημιουργηθούν κατά τη μετάδοση μπορούν να υποβληθούν στη διάρκειά της με ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση mail@kpe-edess.pel.sch.gr , ώστε να απαντηθούν σύγχρονα.

Επίσης σας ενημερώνουμε σχετικά με την ανάρτηση στην ιστοσελίδα μας υποδειγμάτων φύλλων εργασίας τα οποία διατίθενται να χρησιμοποιηθούν στις συναντήσεις τους, από τις μαθητικές ομάδες (ΜΟ) που υλοποιούν πολύμηνα προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Προτείνεται κάθε μαθητής μέλος ΜΟ να συμπληρώνει σε κάθε συνάντηση ένα φύλλο εργασίας, το οποίο στη συνέχεια θα το καταχωρεί σε προσωπικό φάκελο που θα τηρεί για τις ανάγκες του προγράμματος. Αναμένεται η χρησιμοποίηση των φύλλων εργασίας


α)να διευκολύνει οργανωτικά τη λειτουργία της ΜΟ,


β)να αποτελέσει υλικό για δημιουργία προσωπικού αναμνηστικού άλμπουμ και


γ)συγκεκριμένα η πίσω σελίδα τους, ως χώρος ελεύθερης έκφρασης, να δώσει τη δυνατότητα παραγωγής υλικού για διάχυση του προγράμματος (έκθεση ζωγραφικής και φωτογραφίας, συλλογή ποιημάτων, διαγωνισμό ευρηματικών συνθημάτων κ.ά.). Τα υποδείγματα αυτά δημιουργήθηκαν για τις ανάγκες των μελών των Εθνικών Θεματικών Δικτύων που συντονίζονται από το ΚΠΕ Έδεσσας και βρίσκονται στην αρχική σελίδα του ιστοχώρου μας http://kpe-edess.pel.sch.gr , ακολουθώντας τις εξής επιλογές: «Εκπαιδευτικό Υλικό», ΠΡΟΤΥΠΟ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ "ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ: ΤΑ ΧΡΗΣΙΜΑ..." ΑΧΡΗΣΤΑ"" ( ΕΜΠΡΟΣ ΣΕΛΙΔΑ), ΠΡΟΤΥΠΟ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ "ΝΕΡΟ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" ( ΕΜΠΡΟΣ ΣΕΛΙΔΑ), ΠΡΟΤΥΠΟ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ( ΠΙΣΩ ΣΕΛΙΔΑ)


Δεν υπάρχουν σχόλια: