Συνολικές προβολές σελίδας

Τ.Ε.Ε. Ειδικής Αγωγής: "Βιολογικά Προϊόντα, Υγεία και Περιβάλλον"

Συντονίστρια Εκπαιδευτικός: Μαρσιτοπούλου Αικατερίνη
Παιδαγωγική Ομάδα: Λιάγκας Δημήτριος


ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ


Τη σχολική χρονιά 2010-2011 στο 1ο ΤΕΕ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ υλοποιείται το πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης "BIOΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ" που ανέλαβαν οι καθηγητές Μαρσιτοπούλου Αικατερίνη, ΠΕ1802 και Λιάγκα Δημήτριο, ΠΕ1816, με ομάδα 13 μαθητών του σχολείου από τις τάξεις ABΓ/ΑΓΓ , ΒΤΓ .

ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΜΑΤΟΣ
Βασικό κριτήριο της επιλογής του θέματος είναι η ευαισθητοποίηση των μαθητών για τους βιολογικούς τρόπους καλλιέργειας και παραγωγής φυσικών προϊόντων, εξαιτίας της αλόγιστης χρήσης φυτοφαρμάκων που ευθύνονται για την μόλυνση του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα και την αύξηση της θνησιμότητας του πληθυσμού.
Πρέπει λοιπόν να μάθουν οι μαθητές έναν άλλο τρόπο εκμετάλλευσης της γης πιο φιλικό προς το περιβάλλον.


ΣΤΟΧΟΙ

Στόχοι του προγράμματος είναι:
1. Να γνωρίσουν οι μαθητές τις βιολογικές καλλιέργειες και τις διαφορές από τις συμβατικές.
2. Να ενημερωθούν για τις αρνητικές επιπτώσεις της αλόγιστης χρήσης των λιπασμάτων και των φυτοφαρμάκων (υπερεκμετάλλευση της γης).
3. Να μπορούν να απαντούν γιατί τα βιολογικά προϊόντα είναι καλύτερα για την υγεία μας και γιατί είναι πιο ακριβά από τα συμβατικά, πώς ελέγχονται και πώς πιστοποιούνται τα βιολογικά προϊόντα.
4. Να αποκτήσουν οικολογική συνείδηση


ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Στο πλαίσιο του προγράμματος οι μαθητές θα επισκεφτούν μια βιολογική καλλιέργεια ώστε να γνωρίσουν βιωματικά αυτόν τον τρόπο καλλιέργειας και τις διαφορές της από τη συμβατική.
Άλλη δραστηριότητα είναι η επίσκεψη σε SUPER MARKET για να διαπιστώσουν την ύπαρξη βιολογικών προϊόντων και να συγκρίνουν τις τιμές τους με τα συμβατικά .
Επίσης οι μαθητές θα δημιουργήσουν το σχολικό τους κήπο ώστε να προσεγγίσουν βιωματικά το έδαφος και τον κόσμο του και να ασχοληθούν με τις διαδικασίες παραγωγής των βιολογικών προϊόντων.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Το περιβαλλοντικό πρόγραμμα θα παρουσιαστεί στο χώρο του σχολείου ώστε να διαπιστώσουν και οι υπόλοιποι μαθητές ότι και χωρίς τη χρήση λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων μπορεί να υπάρξει παραγωγή. Σε αυτό θα βοηθήσει το υλικό που θα παραχθεί κατά τη διάρκεια του προγράμματος (φωτογραφίες, συνεντεύξεις και υλικό από το διαδίκτυο) ενεργοποιώντας τις αισθήσεις των μαθητών, όπως όραση, ακοή και γεύση αφού θα δοκιμάσουν κάτι από την παραγωγή τους.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΑΝ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Από την αρχαιότητα ο άνθρωπος προκειμένου να καλύψει τις διατροφικές του ανάγκες ακολουθούσε γεωργικές πρακτικές που δεν διαφέρουν σε τίποτα από τις πρακτικές που εφαρμόζονται σήμερα στο βιολογικό τρόπο παραγωγής.
Τα τεχνολογικά επιτεύγματα και η πρόοδος του 19ου και κυρίως του 20ου αιώνα, οδήγησαν στην ξέφρενη ανάπτυξη του γεωργικού τομέα, ο οποίος είχε ως στόχο τη μεγιστοποίηση της παραγωγής και του κέρδους. Αποτέλεσμα αυτής της πορείας ήταν η διαμόρφωση ενός συστήματος γεωργικών πρακτικών που επικράτησε παγκόσμια και ονομάζεται συμβατική γεωργία. Μέσα από διαδοχικές διασταυρώσεις οργανισμών του ίδιου ή συγγενών ειδών, ο άνθρωπος στο πέρασμα των αιώνων, προσπάθησε να κάνει τα προϊόντα του πιο ελκυστικά στην αγορά. Ο ερχομός της «πράσινης επανάστασης» προκάλεσε μέσα σε λίγες δεκαετίες, την εκτεταμένη καλλιέργεια ποικιλιών, οι οποίες ικανοποιούσαν τα χαρακτηριστικά που θα έκαναν επιθυμητά τα προϊόντα. Ταυτόχρονα όμως προκάλεσε τον παραγκωνισμό και τη μείωση των χρησιμοποιουμένων ντόπιων ποικιλιών με αποτέλεσμα τη μείωση της ανθεκτικότητάς τους σε ασθένειες, περιβαλλοντικές πιέσεις κ.λ.π.
Η λύση που προτάθηκε για εφαρμογή, από αυτούς που ευαγγελίζονταν την «πράσινη επανάσταση», ήταν η εντατική γεωργία και η αύξηση της παραγωγής με εκτεταμένη χρήση χημικών λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων. Όμως, οι παθογόνοι οργανισμοί προσαρμόζονται και αναπτύσσουν την ανθεκτικότητά τους, οπότε εισερχόμαστε σε μια ανεξέλεγκτη κούρσα χρήσης μεγαλύτερης ποσότητας και πιο «αποτελεσματικών» φυτοφαρμάκων. Τα παράπλευρα προβλήματα και τα αδιέξοδα πολλά: μεγάλη ενεργειακή σπατάλη, διάβρωση και ρύπανση εδαφών, υποβάθμιση χλωρίδας και πανίδας, ρύπανση επιφανειακών και υπόγειων νερών, αποψίλωση και καύση δασικών εκτάσεων για εντατική γεωργική χρήση, παρουσία υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων στα προϊόντα, διατροφικά σκάνδαλα. Επίσης: εκπομπές αερίων που συμβάλλουν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου, απώλεια καλλιεργήσιμης γης και υποβάθμιση της παραγωγικότητάς της, μείωση της βιοποικιλότητας με ανεξέλεγκτους ρυθμούς που προκαλεί μη αντιστρεπτά αποτελέσματα, ενώ γνωστές αλλά και άγνωστες μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες είναι οι συνέπειες και επιπτώσεις στους οργανισμούς και στην υγεία, από τη χρήση φυτοφαρμάκων και τη διασπορά τους στο περιβάλλον και την τροφική αλυσίδα.
Όμως απέναντι στα προβλήματα που δημιουργεί η συμβατική καλλιέργεια οι κοινωνίες και οι επιστήμονες έχουν στα χέρια τους ένα μεγάλο όπλο να αντιπαραθέσουν στην κατεύθυνση αναχαίτισης της καταστροφής του περιβάλλοντος. Ένα περιβαλλοντικά βιώσιμο μοντέλο που ακούει στο όνομα βιολογική ή οικολογική καλλιέργεια.

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
Η βιολογική καλλιέργεια (γεωργία- κτηνοτροφία), είναι ένα ολοκληρωμένο (ολιστικό) σύστημα παραγωγής και διαχείρισης αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων, με ήπια μέσα και με κατά το δυνατόν φυσικές διεργασίες, που προστατεύει το περιβάλλον σε όλα τα στάδια διαχείρισης, προασπίζοντας ταυτόχρονα την υγεία των καταναλωτών.


ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
Ποια είναι αυτή η βιολογική γεωργία, που τα τελευταία χρόνια εισβάλει στην καθημερινή μας ζωή με τα προϊόντα της στον τομέα της διατροφής, αλλά και των απορρυπαντικών και των καλλυντικών καθώς και πρόσφατα των ρούχων, των παιδικών παιχνιδιών, των επίπλων και των δομικών υλικών κατασκευής κτιρίων;
Βιολογική λοιπόν γεωργία, σε αντιδιαστολή με τη συμβατική, είναι η μέθοδος γεωργίας στην οποία χρησιμοποιούνται μόνο ήπιες πρακτικές λίπανσης, φυτοπροστασίας στη φυτική παραγωγή, όπως και εκμετάλλευσης του ζωικού κεφαλαίου με ελεγχόμενες βιολογικές εισροές στη ζωική παραγωγή, με αναπόσπαστο και καταλυτικό στόχο την προάσπιση και το σεβασμό στο περιβάλλον και τον άνθρωπο. Οι πρακτικές της βιολογικής καλλιέργειας είναι τέτοιες που προστατεύουν, το έδαφος, την ατμόσφαιρα και τα αποθέματα νερού, προφυλάσσοντας έτσι τη βιοποικιλότητα του οικοσυστήματος. Κύριο χαρακτηριστικό της βιολογικής γεωργίας είναι η απουσία συνθετικών χημικών λιπασμάτων, ζιζανιοκτόνων, ρυθμιστών ανάπτυξης των φυτών, φυτοφαρμάκων, ορμονών, αντιβιοτικών και άλλων εξίσου επικίνδυνων τοξικών, χημικών και πρόσθετων ουσιών στις ζωοτροφές σε όλα τα στάδια της παραγωγής.
Οι βιοκαλλιεργητές με σεβασμό στη σοφία της φύσης, συνδυάζοντας την ελληνική παράδοση και την εμπειρία με τη σύγχρονη γνώση και τις κατακτήσεις της επιστήμης, εκμεταλλεύονται τους ισχυρούς νόμους της φύσης για να αυξήσουν την απόδοση και την αντίσταση στις ασθένειες. Προς τούτο, προσαρμόζουν τις ενέργειές τους στα εδαφοκλιματολογικά δεδομένα του τόπου, χρησιμοποιούν μόνο φυσικά οργανικά λιπάσματα (ζωική κοπριά, χλωρή λίπανση, κομπόστες- εδαφοβελτιωτικά, λάσπη βιολογικού καθαρισμού, χουμικά λιπάσματα, βακτηριακά λιπάσματα), ενισχύουν τη γονιμότητα του εδάφους εναλλάσσοντας τα είδη που καλλιεργούν (αμειψισπορά) και επιτρέπουν τη φυσική ωρίμανση των καρπών χωρίς να εντατικοποιούν ή να επιταχύνουν την παραγωγή με τεχνητές μεθόδους. Επιπλέον τα βιολογικά προϊόντα δεν περιέχουν συντηρητικά, πρόσθετα και διάφορες άλλες χημικές ουσίες στη σύνθεσή τους.


Στόχοι Βιολογικής Γεωργίας
Οι βασικοί στόχοι όπως αυτοί διατυπώνονται και καθορίζονται από την IFOAM (Διεθνή Ομοσπονδία Κινημάτων Βιολογικής Γεωργίας) και τη γενική συνέλευση το 1994 είναι οι ακόλουθοι:
• Να παράγει τροφή υψηλής θρεπτικής αξίας σε επαρκή ποσότητα.
• Να διατηρήσει και να αυξήσει μακροπρόθεσμα τη γονιμότητα του εδάφους.
• Να εργαστεί όσο είναι δυνατόν, με υλικά και ουσίες που μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν ή να ανακυκλωθούν.
• Να περιορίσει όλες τις μορφές ρύπανσης που προέρχονται από τη γεωργική πρακτική.
• Να διατηρήσει τη γενετική ποικιλομορφία των γεωργικών οικοσυστημάτων, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των φυτών και των άγριων ζώων.
• Να ενθαρρύνει και να αυξήσει τους βιολογικούς κύκλους στα γεωργικά συστήματα.
• Να εργαστεί όσο είναι δυνατό, σε κλειστά συστήματα σε σχέση με την οργανική ουσία και τα θρεπτικά στοιχεία.

Δίνεται επομένως έμφαση στην ανάπτυξη και προαγωγή ολοκληρωμένων σχέσεων μεταξύ εδάφους, φυτών, ζώων, ανθρώπου και βιόσφαιρας, έτσι ώστε τελικά να λαμβάνονται γεωργικά προϊόντα και είδη διατροφής χωρίς χημικά υπολείμματα και ταυτόχρονα το περιβάλλον να προστατεύεται και να αναβαθμίζεται.

Νομοθετικό πλαίσιο
Νομοθετικά η βιολογική γεωργία ενοποιείται για τον ευρωπαϊκό χώρο το 1991 και περιγράφεται από τον κανονισμό 2092/91(Βιολογικός τρόπος παραγωγής γεωργικών προϊόντων) της Ε.Ε., καθώς και από τις μετέπειτα συμπληρώσεις του. Μέσα από αυτή τη Νομοθεσία, μπαίνουν κανόνες στην παραγωγική διαδικασία των βιολογικών προϊόντων, καθορίζονται διαδικασίες για τη μεταποίηση, τυποποίηση και διακίνησή τους, περιγράφονται κυρώσεις για τους παραβάτες και θεσμοθετείται σύστημα ελέγχου και πιστοποίησης όλων των βιολογικών προϊόντων από εγκεκριμένους αρμόδιους εγχώριους και ξένους οργανισμούς πιστοποίησης.

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΣ


Αν επισκεφτούμε ένα βιολογικό αγρόκτημα, αντίθετα από ένα συμβατικό, θα διακρίνουμε: σήματα –ταμπέλες, παγίδες προσέλκυσης εντόμων κρεμασμένες στα δέντρα για την αντιμετώπιση των εχθρών, κομποστοποιημένα και ανακυκλώσιμα λιπάσματα και «αγριόχορτα» (άγρια αυτοφυή φυτά). Στις βιολογικές καλλιέργειες η βελτίωση της γονιμότητας του εδάφους επιτυγχάνεται με οργανικά λιπάσματα και η θρέψη των φυτών είναι έμμεση, ενώ στα συμβατικά είναι άμεση. Στη βιολογική γεωργία η προστασία των φυτών γίνεται χρησιμοποιώντας βιολογική φυτοπροστασία ενώ στη συμβατική χρησιμοποιώντας χημικά φάρμακα. Χωρίς λοιπόν τη χρήση χημικών φυτοφαρμάκων και εντομοκτόνων, χωρίς εξαντλητική εκμετάλλευση του εδάφους και με γνώμονα τη φυσική ροή των πραγμάτων, η βιολογική γεωργία παρουσιάζει σημαντικά πλεονεκτήματα έναντι της συμβατικής. Αυτές οι διαφορές μειώνουν τις προσδοκίες παραγωγής, όμως εξασφαλίζουν προϊόντα ανώτερης βιολογικής αξίας, αφού είναι καθαρά από χημικά κατάλοιπα και τοξίνες και ταυτόχρονα πλουσιότερα σε βιταμίνη C, μέταλλα σιδήρου, χαλκού και ψευδαργύρου αλλά και μεταβολίτες που προστατεύουν από τον καρκίνο και τις καρδιοπάθειες. Επιπρόσθετα είναι γευστικά, ώριμα, αρωματικά και όχι υπερμεγέθη.
Βεβαίως, όλα αυτά ελέγχονται και πιστοποιούνται από τους διαπιστευμένους οργανισμούς ελέγχου. Για αυτό στις συσκευασίες τους αναγράφεται ο παραγωγός, η περιοχή προέλευσης, το σήμα του φορέα πιστοποίησης και αντίστοιχος κωδικός που ανανεώνεται σε κάθε καλλιεργητική περίοδο.


Η ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Στην Ελλάδα η βιολογική γεωργία ξεκίνησε δειλά και αποσπασματικά με προσωπική ευθύνη του κάθε παραγωγού πριν την ψήφιση του παραπάνω κανονισμού. Η πρώτη πιστοποίηση σε ελληνικό προϊόν δίνεται το 1984 από Ολλανδικό οργανισμό πιστοποίησης, στη σταφίδα από το Αίγιο, η οποία προοριζόταν για εξαγωγή. Ουσιαστικά οι ελληνικές πιστοποιήσεις βιολογικών προϊόντων ξεκίνησαν, με την ίδρυση του πρώτου οργανισμού πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων, τη ΔΗΩ το 1992, που άρχισε να ελέγχει τους βιοκαλλιεργητές και να πιστοποιεί από το 1993. Σήμερα υπάρχουν 8 οργανισμοί πιστοποίησης στην Ελλάδα. Το 2002 ιδρύεται η Ομοσπονδία Ενώσεων Βιοκαλλιεργητών Ελλάδας, η οποία αριθμεί σήμερα 29 Ενώσεις από όλη την Ελλάδα.
Σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για το έτος 2005 οι κυριότερες βιολογικές καλλιέργειες στην Ελλάδα και το αντίστοιχο ποσοστό τους επί του συνόλου των βιοκαλλιεργειών ήταν:
− ελιάς 38,2%
− ψυχανθών 29%
− σιτηρών, 13,5%
− μηδικής 5,6%
− αμπελώνες 3,8%
− εσπεριδοειδών 1,9%
Οι καλλιεργούμενες βιολογικά εκτάσεις στο σύνολο των καλλιεργούμενων ελληνικών εκτάσεων αντιστοιχούσαν στο 1,5% το 2004, στο 2,6% το 2005, ενώ το 2006 έφτασαν στο 4,5%.
Επίσης σύμφωνα με στατιστικές του ίδιου Υπουργείου το έτος 2004 οι εμπλεκόμενοι με τη βιολογική γεωργία-κτηνοτροφία ήταν 9.885, το 2005 έφτασαν τους 15.556, ενώ στις 31-12-2006 υπήρχαν 25.466 βιοκαλλιεργητές, Το ποσοστό αυτό θεωρείται (για τα δεδομένα της Ε.Ε.) ικανοποιητικό και αυξάνει με γρήγορους ρυθμούς τα τελευταία χρόνια. Αυτό οφείλεται στην ευρωπαϊκή πολιτική ενίσχυσης και προώθησης της βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας, καθώς και στην οικονομική ενίσχυση πενταετούς διάρκειας, που δίνεται για την παραγωγή των βιολογικών προϊόντων. Για το 2006 η επιδότηση έφτασε τα 90 €/ στρέμμα στη φυτική παραγωγή, ενώ ενισχύθηκαν και οι βιολογικές εκτροφές αγελάδων, αιγοπροβάτων και χοιρινών.

Χρειάζεται όμως να γίνουν πιο προσιτά στο βιοκαταναλωτή τα βιολογικά προϊόντα. Και αυτό θα επιτευχθεί με τον εκσυγχρονισμό, την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των καταναλωτών σε θέματα υγιεινής και πλεονεκτημάτων των παραγόμενων προϊόντων, με την αλλαγή καταναλωτικών προτύπων και συμπεριφορών, τον έλεγχο της αγοράς σε σχέση με τη ζήτηση μέσα από αντίστοιχες μελέτες και έρευνες, την εκπαίδευση και την τεχνική στήριξη των βιοκαλλιεργητών σε διάφορα θεματικά πεδία με κυριότερο τη φυτοπροστασία, τη διαφήμιση και προβολή των πλεονεκτημάτων των βιολογικών προϊόντων, την εναρμόνιση με την ευρωπαϊκή πραγματικότητα στο θέμα των φυτοπροστατευτικών εφοδίων που επιτρέπονται στη βιολογική γεωργία καθώς και με τη στήριξη της επιδότησης για την αύξηση της παραγωγής στις μονάδες αλλά και στήριξη στη δαπάνη πιστοποίησης.


ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Είναι τα παραγόμενα με βιολογικό τρόπο πιστοποιημένα από τους αρμόδιους φορείς προϊόντα. Τα βιολογικά τρόφιμα απευθύνονται σε καταναλωτές που αναζητούν προϊόντα υγιεινής ολοκληρωμένης και ισορροπημένης διατροφής. Άλλωστε τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια στροφή του καταναλωτικού κοινού προς τα βιολογικά προϊόντα που θεωρούνται πιο υγιεινά από τα συμβατικά. Η τάση αυτή ενισχύεται με το χρόνο λόγω της ευαισθητοποίησης των καταναλωτών σε θέματα περιβάλλοντος, αλλά και υγείας. Τέτοια προϊόντα μπορεί να είναι το κρασί, το λάδι, εσπεριδοειδή, κηπευτικά, μποστανικά, σπαράγγια, φράουλες, μηδική, όσπρια, σιτηρά, μέλι, σοκολάτες πρόπολης, κρόκος, καστανιές, φουντουκιές, καρυδιές αρωματικά- φαρμακευτικά αλλά και ζωοτροφές
Όμως Βιολογικά προϊόντα θεωρούνται και αυτά που χρησιμοποιούνται στις βιολογικές καλλιέργειες όπως τα βιολογικά λιπάσματα, οι σπόροι, τα φάρμακα φυτοπροστασίας κ.ά.
Τα τρόφιμα που παράγονται με βιολογικές μεθόδους είναι ακριβότερα από τα συμβατικά παραγόμενα τρόφιμα. Αυτό δεν είναι πάντα κανόνας και εξαρτάται από το προϊόν, τις καιρικές συνθήκες κ.λ.π. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε αρκετές περιπτώσεις θα βρείτε σε καταστήματα φρέσκα φρούτα και λαχανικά σε τιμές ίδιες ή και χαμηλότερες από τα συμβατικά των πολυκαταστημάτων ή των λαϊκών αγορών. Όμως όλο και περισσότεροι καταναλωτές φαίνονται πρόθυμοι να πληρώσουν υψηλότερη τιμή σε ανταπόδοση εγγυήσεων που αφορούν την ασφάλεια των τροφίμων και την ποιότητά τους. Διατίθενται εκτός από τα ειδικευμένα καταστήματα και τις τοπικές αγορές, και στα ράφια των μεγαλύτερων αλυσίδων καταστημάτων αλλά και σε λαϊκές αγορές από τους ίδιους τους παραγωγούς. Πρέπει όμως να ελέγχουμε τη σήμανση, την πιστοποίηση (ιδίως στις λαϊκές αγορές για χύμα προϊόντα), και γενικά να ακολουθούμε κάποιες οδηγίες χρήσιμες για την προστασία του καταναλωτή.


Τα προϊόντα με τον χαρακτηρισμό «βιολογικά», θα πρέπει να φέρουν ειδική σήμανση από κάποιον αναγνωρισμένο φορέα (εθνικό ή του εξωτερικού). Συγκεκριμένα, θα πρέπει να φέρουν μία από τις παρακάτω σημάνσεις ή, αν πρόκειται για εισαγόμενα προϊόντα, αντίστοιχα αναγνωρισμένα σήματα του εξωτερικού.

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ…ΜΙΑ ΕΛΠΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Θα λέγαμε ότι η βιολογική καλλιέργεια, η «άλλη γεωργία» και η ενασχόληση με αυτήν, δεν είναι απλά μια νέα οικονομική δραστηριότητα αλλά μια φιλοσοφία ζωής. Μια ελπίδα για το περιβάλλον και την οικολογική ισορροπία. Συνδέεται με την έννοια της αειφορικής παραγωγής και κατανάλωσης και απευθύνεται σε αυτούς που έχουν την ευαισθησία απέναντι στα σύγχρονα περιβαλλοντικά προβλήματα, κατανοούν τις ανάγκες της φύσης και του ανθρώπου για βελτίωση της ποιότητας ζωής του και εντέλει εκμεταλλεύονται τη φύση για να παράγουν χωρίς όμως να την εξαντλούν…. σκεπτόμενοι το μέλλον του πλανήτη …..τις επόμενες γενιές

"Τα παράσιτα είναι οι καθηγητές της φύσης" έλεγε ο Albert Howard, ένας από τους θεμελιωτές της βιολογικής γεωργίας, εννοώντας ότι κάθε προσβολή ή ασθένεια δεν έρχεται παρά να μάς επισημάνει κάποιο λάθος στον τρόπο καλλιέργειας

Το μεγαλύτερο μέρος των πληροφοριών που επεξεργάστηκαν οι μαθητές ήταν από την ιστοσελίδα :
http://www.e-yliko.gr
Εκπαιδευτική πύλη Υπ.Ε.Π.Θ
Εκπαιδευτικό υλικό για το πρόγραμμα ανοικτών περιβαλλοντικών τάξεων «Καλλιστώ»
Αγροτικές περιοχές
Βιολογικές καλλιέργειες
Παραδοσιακά επαγγέλματα και παραδοσιακές τέχνες
1. Ιωάννης Λάμπρος, Υπεύθυνος Λειτουργίας ΚΠΕ Αρναίας Χαλκιδικής, Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02.
2. Ιωάννης Βλάχος, Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Εκ.
παίδευσης Δ/νσης Δ/θμιας Εκπαίδευσης Αχαϊας, Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ04
3. Πέτρος Δημοβέλης, Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ19-20 στο
6ο Γενικό Λύκειο Λάρισας

Δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν κατά την διάρκεια του προγράμματος

1) Κατά την διάρκεια του προγράμματος οι μαθητές δούλεψαν στο χώρο του σχολείου και στο χωράφι, που βρίσκεται δίπλα στο σχολείο μας.
Αρχικά τα παιδιά έφεραν γεωργικά εργαλεία, ετοίμασαν το έδαφος και έσκαψαν αυλάκια, ώστε να το προετοιμάσουν για τη φύτευση.
Στη συνέχεια αγοράστηκαν τα φυτά και οι μαθητές τα φύτεψαν. Φροντίσαμε να αγοράσουμε φυτά που θα είναι κατάλληλα για το έδαφος που είχαμε και που θα είχαν σχετικά γρήγορη ανάπτυξη, για να παρατηρήσουν οι μαθητές τα στάδια ανάπτυξης. Φυτεύτηκαν αγγούρια, ντομάτες, κολοκυθάκια, μελιτζάνες, πιπεριές, φασόλια, κρεμμύδια, αντίδια, μαρούλια, ραπανάκια, καρώτα, φράουλες, πατάτες, ρόκα, ραδίκια και ρόκα. Φυτεύτηκαν επίσης και αρωματικά φυτά που συμβάλλουν στην προστασία των φυτών, όπως κατιφέδες και βασιλικοί.
Στο σημείο αυτό πρέπει να σημειώσουμε ότι έγινε αναφορά και στα έντομα που βλάπτουν, αλλά και εκείνα που ωφελούν την ανάπτυξη των φυτών.
Στη συνέχεια τα παιδιά έριξαν κοπριά, για τη λίπανση των φυτών και την πιο γρήγορη ανάπτυξή τους.
Σε τακτά χρονικά διαστήματα οι μαθητές πότιζαν και ξεχορτάριαζαν το χωράφι, παρατηρούσαν την ανάπτυξη των φυτών και φωτογράφιζαν την εξέλιξη τους.
Στο τέλος της χρονιάς οι μαθητές γεύτηκαν τους καρπούς της προσπάθειάς τους.
2) Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος επισκέφτηκαν το σχολείο μας ο πρόεδρος του Συνδέσμου Βιοκαλλιεργητών Θεσσαλίας Φώτης Τσαγκάλης και ο βιοκαλλιεργητής Αναστάσιος Μιχαλιός.
Σκοπός της επίσκεψης η ενημέρωση των μαθητών σχετικά με τις βιολογικές καλλιέργειες. Πιο συγκεκριμένα έγινε αναφορά στη σύγχρονη Γεωργία, τη βιολογική γεωργία, τις διαφορές συμβατικής-βιολογικής γεωργίας και τις θετικές συνέπειες στην υγεία και το περιβάλλον.
Στη συνέχεια διένειμαν στους μαθητές προϊόντα βιολογικής καλλιέργειας.


Δεν υπάρχουν σχόλια: