Συνολικές προβολές σελίδας

Εθνικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με θέμα τη "Βιομηχανική Κληρονομιά" του Κ.Π.Ε. Νάουσας. Σεμινάριο & Συμμετοχές.

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Νάουσας, στα πλαίσια λειτουργίας του Εθνικού Δικτύου Σχολείων με θέμα: «Βιομηχανική Κληρονομιά: Αξίες από το παρελθόν, παρακαταθήκη για το μέλλον…», που συντονίζει, προγραμμάτισε την υλοποίηση τριήμερου σεμιναρίου στις 2 -4/12/2011.
Στο θεματικό σεμινάριο μπορούν να συμμετάσχουν Εκπαιδευτικοί και των δυο βαθμίδων εκπαίδευσης οι οποίοι
• υλοποιούν στα σχολεία τους projects Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης αντίστοιχης θεματολογίας μ’ αυτής του δικτύου και είναι ενταγμένοι στο δίκτυο της Βιομηχανικής Κληρονομιάς
• προτίθεται να υλοποιήσουν projects Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης αντίστοιχης θεματολογίας φέτος ή/και την επόμενη χρονιά και επιθυμούν να ενταχθούν στο δίκτυο της Βιομηχανικής Κληρονομιάς.
Το ΚΠΕ Νάουσας θα δημιουργήσει βάση δεδομένων επιμορφωμένων εκπαιδευτικών, ώστε στα εκπαιδευτικά προγράμματα (ημερήσια και πολυήμερα) που υλοποιεί να συμμετέχουν οι ήδη επιμορφωμένοι εκπαιδευτικοί συνοδευόμενοι από τα σχολικά τους τμήματα. Οι εκπαιδευτικοί θα έχουν την υποχρέωση στο τέλος του σχολικού έτους να μας αποστείλουν σε ηλεκτρονική μορφή το αποτέλεσμα του σχεδίου εργασίας που υλοποίησαν.
Το ΚΠΕ Νάουσας θα καλύψει μέσω του ΤΔΕ τη διαμονή των συμμετεχόντων, δυο δείπνα, ένα γεύμα και τα coffee break. Επίσης θα δώσει στους συμμετέχοντες βεβαίωση συμμετοχής καθώς και τις εισηγήσεις και οποιοδήποτε άλλο εκπαιδευτικό υλικό θα παραχθεί κατά τις εργασίες του σεμιναρίου, σε ηλεκτρονική μορφή.
Η θεματολογία του σεμιναρίου θα αφορά την υδροκίνηση χτες και σήμερα, τα Κέντρα Τεκμηρίωσης Βιομηχανικής Κληρονομιάς και ο συνεργατικός και εκπαιδευτικός τους ρόλος, η μουσειοπαιδαγωγική προσέγγιση της Βιομηχανικής κληρονομιάς καθώς και η σύνδεση των παραπάνω με το Βιώσιμο Τουρισμό.
Το πρόγραμμα του σεμιναρίου θα αναρτηθεί στην Κεντρική Ιστοσελίδα του ΚΠΕ καθώς και στην ιστοσελίδα του δικτύου www.viokliron.gr σε εύλογο χρονικό διάστημα.
Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου θα πραγματοποιηθεί συνάντηση των εκπροσώπων των συντονιστικών και συνεργαζόμενων ΚΠΕ, των συνεργατών μας Υπευθύνων Καινοτόμων δράσεων και εξωτερικών συνεργατών μας με σκοπό το σχεδιασμό και την οργάνωση των δράσεων μας το σχολικό έτος 2011-2012.
Οι συνάδελφοι, που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το εν λόγω Σεμινάριο, παρακαλούνται να συμπληρώσουν την παρακάτω Αίτηση Συμμετοχής (που θα τη βρείτε και στο e-mail του Σχολείου σας με Ημερομηνία 11/11/2011) αφού πρώτα να συμπληρώσουν, υπογράψουν και να αποστείλουν στο Κ.Π.Ε. Νάουσας το Πρωτόκολλο Συνεργασίας για το εν λόγω Δίκτυο (που θα το βρείτε στο site του Κ.Π.Ε. Νάουσας και συγκεκριμένα εδώ: http://www.viokliron.gr/network-documents/index.htm ) και βεβαίως να δεσμευτούν για την υλοποίηση Προγράμματος Π.Ε. ή εργασίας project στην Α' Λυκείου με παρεμφερές θέμα.
Η Αποστολή των παραπάνω πρέπει να πραγματοποιηθεί μέχρι την Τρίτη 15 Νοεμβρίου 2011.
Η Πράξη υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) και από εθνικούς πόρους.

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΟΥ ΚΠΕ ΝΑΟΥΣΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ»

Έπειτα από ενημέρωση μου από τον Υπεύθυνο Καινοτόμων Δράσεων της Δ/νσης Εκπαίδευσης Λάρισας, της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλίας και έχοντας ενημερώσει ήδη το Διευθυντή της σχολικής μονάδας που ανήκω, σας παρακαλώ να δεχθείτε την αίτηση μου να συμμετάσχω στις εργασίες του τριήμερου θεματικού σεμιναρίου που οργανώνεται στις 2-4/12/2011. Η αίτηση μου διαβιβάζεται μέσω του Υπευθύνου Καινοτόμων δράσεων.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ:
ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΟΥ ΑΝΗΚΕΙ Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΟΥ ΑΝΗΚΕΙ Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ:
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟΥ:
Ε-MAIL ΣΧΟΛΕΙΟΥ:
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ε-ΜΑΙL:
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ:


Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΗΣ ΣΧ. ΜΟΝΑΔΑΣ Ο/Η ΑΙΤ……..

Δεν υπάρχουν σχόλια: