Συνολικές προβολές σελίδας

Πληροφορίες που μπορείτε να αντλήσετε από την ιστοσελίδα του ΣΕΠΕΔ: e-yliko

Στην Ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας e-yliko αναρτώνται από τη Διεύθυνση Σ.Ε.Π.Ε.Δ. ανακοινώσεις σχετικές με Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, καθώς και πληροφορίες για Εκπαιδευτικά Προγράμματα εγκεκριμένα από το Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ., όπως επίσης και πληροφορίες για εγκεκριμένες Εκπαιδευτικές Επισκέψεις.
Για πληροφορίες σχετικά με όλες τις Σχολικές Δραστηριότητες δείτε εδώ:
http://www.e-yliko.gr/resource/seped.aspx
Ειδικότερα για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση δείτε εδώ:
http://www.e-yliko.gr/resource/supportmaterial/suppPerivalon.aspx
Για Εκπαιδευτικές Επισκέψεις δείτε εδώ:
http://www.e-yliko.gr/htmls/ekp_episkepseis/ektheseis-ath.aspx

Δεν υπάρχουν σχόλια: