Συνολικές προβολές σελίδας

Εθνικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με θέμα: "Τα Πετρογέφυρα της Ελλάδας", με συντονιστή το Κ.Π.Ε. Μακρινίτσας

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Μακρινίτσας (ΚΠΕΜ) μας ενημερώνει ότι συντονίζει το Εθνικό θεματικό Δίκτυο «Τα Πετρογέφυρα της Ελλάδας» το οποίο ιδρύθηκε το 2009 και η λειτουργία του εγκρίθηκε για τα σχολικά έτη 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012. Στο πλαίσιο του προγραμματισμού των δραστηριοτήτων της νέας σχολικής χρονιάς, εκ μέρους του Κ.Π.Ε., τα Σχολεία θα πρέπει να ενημερώσουν αν επιθυμούν να παραμείνουν στο Δίκτυο (τα Σχολεία, που ήδη είναι μέλη του Δικτύου) ή αν επιθυμούν να ενταχθούν στο Δίκτυο (τα Σχολεία, που δεν είναι μέλη του Δικτύου).

Τα σχολεία που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στο Δίκτυο πρέπει να στείλουν την Αίτησή τους στο Κ.Π.Ε. Μακρινίτσας μέχρι την Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2011.

Η αίτηση συμμετοχής στο δίκτυο βρίσκεται παρακάτω. Μπορέιτε να την αναζητήσετε στο e-mail του Σχολείου σας με ημερομηνία παραλαβής την 8η Νοεμβρίου 2011.
ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ή ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ
στο ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
με τίτλο «ΤΑ ΠΕΤΡΟΓΕΦΥΡΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»
που συντονίζει το Κ.Π.Ε. Μακρινίτσας
Περιφέρεια Εκπ/σης :
Δήμος :
Δ/νση Εκπ/σης:
Σχολική Μονάδα:
Ταχυδρ. Δ/νση:
Ηλεκτρ. Δ/νση:
Τηλέφωνο:
Τηλεομοιότυπο:
Υπεύθυνος Εκπ/κός:
Ειδικότητα:
Ηλεκτρ. Δ/νση:
Τηλέφωνο (Κινητό):
Υπεύθυνος Εκπ/κός:
Ειδικότητα:
Ηλεκτρ. Δ/νση:
Τηλέφωνο (Κινητό):
Πρόγραμμα ΠΕ:

Ημερομηνία:
Ο Διευθυντής:
Ο Υπεύθ. Εκπ/κός:
Ο Υπεύθ. Εκπ/κός:

Δεν υπάρχουν σχόλια: