Συνολικές προβολές σελίδας

Γυμνάσιο Πλατυκάμπου: "Τα Σπήλαια της Ελλάδας. Μελέτη περίπτωσης: Το Σπήλαιο των Ιωαννίνων"

Συντονιστές των Προγραμμάτων: Καραβιδές Παναγιώτης, Οικονομάκη Αργυρή, Τσιλούλη Γραμμάτω

Παιδαγωγική Ομάδα: Νικολαΐδης Γεώργιος, Καμάρα Νίκη


Το Γυμνάσιο Πλατυκάμπου υλοποίησε τρία Προγράμμτα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με τον τίτλο: "Τα Σπήλαια της Ελλάδας. Μελέτη περίπτωσης: Το Σπήλαιο των Ιωαννίνων".
Πληροφορίες για τα εν λόγω Προγράμματα θα βρείτε στο url του wiki του Γυμνασίου Πλατυκάμπου, όπου είναι αναρτημένες όλες οι εργασίες των παιδιών που εργάστηκαν στα Προγράμματα αυτά.
Εκεί θα βρείτε και φωτογραφικό υλικό από την Εκπαιδευτική Εκδρομή των Μαθητών των προγραμμάτων.
Η ηλεκτρονική διεύθυνση, όπου θα βρείτε όλα τα παραπάνω είναι η ακόλουθη:
 gym-platykampos.wikispaces.com , στο σύνδεσμο ΕΡΓΑΣΙΕΣ Β ΤΑΞΗΣ .

Δεν υπάρχουν σχόλια: